Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
-1°
sobota, 15.12.2018 r. imieniny: Celiny, Ireneusza, Niny
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Przygotowania do nowych inwestycji drogowych

Przygotowania do nowych inwestycji drogowych

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody do 28 lutego można usuwać drzewa. Jest to czas, gdy różne podmioty – w tym miasto i starostwo powiatowe przygotowują wiele inwestycji z terminem realizacji w 2018 roku. W zamian za drzewa usunięte zostaną nasadzone nowe drzewa szlachetnych gatunków.

Przypomnijmy, że w tym roku będą to takie inwestycje drogowe jak budowa ronda na ul. Chopina, czy też zapowiadane przez Starosto budowa ronda w ul. 12 Marca na wysokości ul. Torowej czy też ronda w ul. Judyckiego i 12 Marca. W ramach przygotowań należało w okresie zimowym usunąć drzewa kolidujące z przyszłymi jezdniami i chodnikami. Prace zieleniarskie wykonano wyłącznie w niezbędnym zakresie i dotyczyły często drzew chorych. Prace prowadzone na drzewostanie poprzedzone były uzgodnieniami z Miejskim Konserwatorem Zabytków i Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska.

W zamian za drzewa usunięte zostaną nasadzone nowe drzewa szlachetnych gatunków. Każdego roku na terenie Wejherowa dokonuje się nasadzeń nowych drzew. W 2017 roku posadzono ponad 400 nowych drzew, w tym 203 drzewa na właśnie oddanym węźle Zryw. W roku 2018 planuje się nasadzenie kolejnych 200 drzew.


Rocznie sadzimy ok. 200 drzew na terenie miasta.

Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa:

- W Wejherowie przywiązujemy dużą wagę do zieleni miejskiej. W ramach prowadzonych w mieście inwestycji staramy się, żeby chronić naszą zieleń. Inwestycje projektujemy tak, żeby jak najmniej ingerować w istniejący drzewostan, ale gdy nie ma innego wyjścia lub gdy drzewa są chore, to są wycinane. Wejherowo jest zielonym miastem, co szczególnie zauważają goście odwiedzający miasto. Rokrocznie miasto dokonuje nowych nasadzeń – jest to ok. 200 drzew rocznie. 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH