Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
18°
poniedziałek, 20.05.2019 r. imieniny: Bazylego, Bernardyna, Krystyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Przygotowania do zimy

Przygotowania do zimy

O przygotowaniach do zimy rozmawiano w wejherowskim Urzędzie Miejskim podczas posiedzenia Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Jak podkreślił sekretarz miasta Bogusław Suwara wszystkie sprawy związane z przygotowaniami miasta do zimy zostały zapięte na ostatni guzik.

Zespół Koordynacyjny ds. Akcji Zimowej

W celu sprawnego wykonywania prac związanych z przeciwdziałaniem ujemnym skutkom zimy zostało wydane w dniu 13 listopada br. Zarządzenie Prezydenta Miasta Wejherowa nr 285/2018 powołujące Miejski Zespół Koordynacyjny ds. Akcji Zimowej, któremu przewodniczy Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta miasta, a jej zastępca jest Stanisław Brzozowski. Pełnomocnikami przewodniczącej są Jarosław Jędrzejewski – ds. wykonawstwa i Zenon Hinca – ds. organizacyjno-technicznych. Ponadto w skład zespołu wchodzą: Andrzej Fedoruk, Leszek Miś, Czesław Kordel, kom. Marek Koniewski,  Karol Galczewski, Jerzy Wyczyński i Andrzej Lisakowski.

W trakcie posiedzenia przedstawiciele zarządów dróg odpowiedzialnych za odśnieżanie i utrzymanie przejezdności dróg w Wejherowie na drogach wojewódzkich, powiatowych i miejskich zapewnili o wykonaniu przygotowań do zimy i gotowości do akcji zimowej.

Długoterminowa prognoza pogody na okres zimy 

Szef Miejskiego Inspektoratu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Andrzej Fedoruk zapoznał zebranych z długoterminową prognozą pogody opracowaną specjalnie dla Wejherowa przez Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej, z którego wynika że tegoroczny sezon zimowy nie będzie odbiegał od roku ubiegłego. Na przełomie listopada i grudnia a także w grudniu temperatury powinny utrzymywać się granicach od +5 do -5 stopni C z opadami deszczu i śniegu, zwłaszcza w grudniu. A w okresie świąteczno-noworocznym można spodziewać się nasilenia silnych wiatrów.  Natomiast w styczniu i lutym temperatury mrozów powinny utrzymywać się granicach -5 do -10 stopni C z krótkotrwałymi okresami kilkunastu stopni na minusie. W związku z nasileniem wilgotności może występować  szadź. Zaś od połowy marca przewidziane jest ocieplenie w granicach +8 st. C i wyżej. 

 

Czad cichym zabójcą

Uczestniczący w posiedzeniu zastępca komendanta powiatowego PSP ST. bryg. Grzegorz Kmiecik przedstawił informację w oparciu o prezentację multimedialną pt. „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” opracowaną na rzecz kampanii edukacyjno-informacyjnej związanej z przeciwdziałaniem zatruciom dwutlenkiem węgla. Przekonywał też, że w domach ogrzewanych piecami niezbędne są czujki gazowe i uczulił na zakładanie w nich dobrych baterii zasilających przed każdym sezonem grzewczym.

https://www.straz.gov.pl/porady/Czujka_na_strazy_Twojego_bezpieczenstwa

Na zakończenie Andrzej Fedoruk zachęcił do korzystania z Informatora zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w województwie pomorskim w sezonie zimowym 2018/2019, który znajduje się na stronie zdw-gdansk.pl, a także śledzenia komunikatów o sytuacji drogowej dotyczącej miasta, powiatu i województwa na stronach internetowych:

http://mapy.zarzaddrogowy.pl/zdp/wejherowo_zima.html

http://www.zdw-gdansk.pl/zdw/menu-glowne/mapa-utrudnien-i-akcja-zima/

http://www.zarzaddrogowy.pl/mapy.html

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH