Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
czwartek, 3.12.2020 r. imieniny: Hilarego, Franciszki, Ksawery
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Ratownicy w mundurach na medal

Ratownicy w mundurach na medal

Dwóch marynarzy zawodowych Batalionu Saperów z Rozewia - mat Marek Kukuczka i st. mar. Mateusz Meyer, zostało wyróżnionych Odznakami za Zasługi dla Ochrony Zdrowia przyznanymi przez Ministra Zdrowia. Wręczenie medali miało miejsce w wejherowskim ratuszu. Odznaczenia wręczył Arkadiusz Kraszkiewicz -zastępca prezydenta Wejherowa.

Wniosek o wyróżnienie aktywnych społecznie ratowników złożyło do Ministerstwa Zdrowia Stowarzyszenie do Walki z Korupcją, Niegospodarnością i Obrony Praw Człowieka w Rumi. Jak powiedziała przewodnicząca stowarzyszenia Elżbieta Flisikowska inicjatywa wystąpienia z wnioskiem o wyróżnienie obu ratowników zrodziła się na zebraniu członków. Poparcia i pomocy w napisaniu tego wniosku udzieliła również dyrektor NZOZ nr 1 w Rumi Katarzyna Szalewska.

- Od dłuższego czasu obserwowaliśmy pracę ratowników Marka Kukuczki i jego kolegi Mateusza Meyera w Pogotowiu Ratunkowym, a także w działalności społecznej. Znani są z solidności wykonywania swoich obowiązków i niesienia pomocy potrzebującym. Jako ratownicy i żołnierze swoim zaangażowaniem budzą szacunek i nasze uznanie. Są przykładem dla innych – mówi Elżbieta Flisikowska.

Wręczając przyznane przez Ministra Zdrowia odznaczenia w imieniu Prezydenta Miasta Wejherowa Arkadiusz Kraszkiewicz powiedział, iż cieszy go fakt, iż jednym z wyróżnionych jest mieszkaniec Wejherowa mat Marek Kukuczka, bo dał się poznać w mieście, jako osoba zaangażowana w walce z pandemią koronawirusa, ale również jako aktywny druh Ochotniczej Straży Pożarnej w Wejherowie.

- Jesteśmy dumni, że możemy uczestniczyć w zabezpieczeniu działań  przeciwko pandemii koronawirusa i nieść pomoc potrzebującym. Uważamy to za swój obowiązek – mówi mat Marek Kukuczka.

- Wspólnie udzielamy się społecznie w Ochotniczych Strażach Pożarnych i Pogotowiu Ratunkowym, bo niesienie pomocy innym, zwłaszcza poszkodowanym, jest naszą pasją. Cieszymy się z przyznanych odznaczeń, ale zapewniamy, że podobnych nam w wojsku, jak i Ochotniczej Straży Pożarnej, jest wielu – dodaje st. mar. Mateusz Meyer.

- Odznaczeni żołnierze wyróżniają się zaangażowaniem i wysokim poziomem w wykonywaniu obowiązków w  jednostce, ale także w pracy społecznej na rzecz powiatu. Jesteśmy z nich dumni, że potrafią znaleźć czas dla innych i nieść pomoc drugiemu człowiekowi kosztem własnego czasu wolnego, szczególnie teraz - w dobie zagrożenia epidemiologicznego – mówi uczestniczący w uroczystości kpt. mar. Piotr  Załęski – czasowo p.o. dowódcy Batalionu Saperów.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH