Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
12°
niedziela, 31.05.2020 r. imieniny: Anieli, Feliksa, Kamili
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Rewitalizacja miasta

Rewitalizacja miasta

W październiku w Urzędzie Miejskim przedstawiono kompleksowy program rewitalizacji miasta. Jego cztery elementy to: przebudowa ul. Wałowej wraz z terenami przyległymi i budową parkingów, dalsza renowacja parku miejskiego, budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Cedron i budowa Wielofunkcyjnego Centrum Kultury (tzw. Filharmonii Kaszubskiej). Na realizację programu Prezydent Hildebrandt planuje pozyskać 30 mln zł unijnych dotacji ze środków w latach 2007-2013. Program prezentowany był już w sierpniu na seminarium zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski i we wrześniu na konferencji naukowej na Politechnice Gdańskiej, gdzie zebrał dobre recenzje. W prezentacji programu w Wejherowie udział wzięli radni z Komisji ds. Rewitalizacji powołanej przez Radę Miasta (Leszek Glaza, Edmund Hejmowski, Teresa Skowrońska, Jarosław Borowiec i Henryk Kanczkowski), Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków dr Marian Kwapiński, dr Piotr Lorens prezes gdańskiego oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich i specjalista od spraw rewitalizacji a także prezydenci i urzędnicy odpowiedzialni z rewitalizację. Kierujący pracami nad rewitalizacją z-ca prezydenta Wojciech Kozłowski przybliżył przedmiotowy zakres czterech głównych zadań i sposób ubiegania się pieniądze z Unii Europejskiej. Program dopasowany jest ściśle do zasad ubiegania się o dotacje. - Zamierzamy skorzystać z dużych doświadczeń zdobytych podczas starań o inne fundusze unijne m.in. na renowacje Kalwarii Wejherowskiej. - podkreślił prezydent Krzysztof Hildebrandt - Głównym celem rewitalizacji jest ożywienie miasta, rozwój handlu, usług, możliwości rozrywki, wypoczynku i rekreacji, oraz stworzenie nowego centrum społeczno-kulturalnego w WCK. Naszym celem jest uczynienie miasta bardziej atrakcyjnym, przyciągniecie nowych inwestorów i stworzenie wielu nowych miejsc pracy dla wejherowian. Ten program stanie się motorem wzrostu Wejherowa. Prezydent Hildebrandt mówi o znaczeniu rewitalizacji dla miasta - Program, który został tu zaprezentowany dobrze się zapowiada i ma szansę na otrzymanie unijnych funduszy. - stwierdził dr Lorens mówiąc o celach, problemach i wyzwaniach, jakie niesie ze sobą problem rewitalizacji. Podobnego zdania był wojewódzki konserwator zabytków dr Kwapiński, który powiedział:- Cała rzecz jest pomyślana kompleksowo i to stwarza - moim zdaniem - duże nadzieje na to, aby skorzystać z tych środków. Im inteligentniejszy program, im szerszy tym większe ma szanse na finansowanie, na tym więcej funduszy może liczyć. Obecnie wykonywana już jest dokumentacja techniczna dla zadań objętych programem. W przyszłym roku wniosek o dofinansowanie będzie gotowy do złożenia. Prace mogą ruszyć na przełomie roku 2007/2008.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH