Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
niedziela, 24.10.2021 r. imieniny: Arety, Marty, Marcina
Biuletyn Informacji Publicznej
  • Strona główna
  • Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa – remonty kamienic
Powrót

Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa – remonty kamienic

Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa – remonty kamienic
Budynek na ul. Dworcowej

Kolejne wejherowskie budynki należące do wspólnot mieszkaniowych zostały odnowione w ramach realizacji projektu „Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa”. Remonty przeprowadzone zostały w dwóch kamienicach - przy ul. Puckiej 9 i Dworcowej 1.

W ramach inwestycji wykonano remont elewacji ściany  wschodniej i południowej budynku mieszkalnego przy ulicy Puckiej 9 w Wejherowie. Łączny koszt zadania wyniósł 248,4 tys. zł, z czego wkład własny wspólnoty mieszkaniowej – 140,4 tys. zł.

W budynku przy ul. Dworcowej 1 wyremontowano elewację południowej i zachodniej ściany oraz utwardzono teren wokół kamienicy. Inwestycja kosztowała 270 tys. zł, z czego wkład wspólnoty wyniósł 144 tys. zł.

- Wspólnoty mieszkaniowe, które są partnerami w projekcie rewitalizacyjnym  „Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa”, zostały wyłonione w drodze otwartego konkursu – mówi Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa ds. rozwoju miasta. - Każda wspólnota przystępując do konkursu musiała przedstawić zakres prac, który zamierza zrealizować. Najczęściej są to remonty elewacji, klatek schodowych, ale są także projekty dotyczące zagospodarowywania otoczenia kamienic. Aby skorzystać z dofinansowania unijnego, wspólnoty muszą dysponować wkładem własnym. Dzięki takim pracom, poprawia się nie tylko stan techniczny budynków, ale także estetyka otoczenia. 

Przed rewitalizacją ul. Dworcowa 1

Po rewitalizacji

Przed rewitalizacją ul. Pucka 9

Po rewitalizacji

 

Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu „Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa”.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH