Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
środa, 19.01.2022 r. imieniny: Erwiny, Henryka, Mariusza
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Ruszyła ścieżka bankowa w programie Czyste Powietrze

Ruszyła ścieżka bankowa w programie Czyste Powietrze

Alior Bank oraz Bank Ochrony Środowiska – to pierwsze banki, które rozpoczęły nabór wniosków o dotacje na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego w programie Czyste Powietrze. Pożyczki wyniosą do 100 000 zł.

Współpraca z bankami jest bardzo ważna. Wiele osób, dla których wcześniej było to niemożliwe, będzie mogło skorzystać z dofinansowania na zakup nowego źródła ciepła oraz termomodernizację domów jednorodzinnych.

Banki będą udzielały kredytu Czyste Powietrze, u nich też będzie można złożyć wniosek o dotację w ramach programu.

Część warunków dofinansowania dla ścieżki bankowej jest jednak inna niż ta realizowana za pośrednictwem wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Najważniejsze zmiany:

- rozpoczęcie przedsięwzięcia:

W przypadku wniosków składanych w WFOŚiGW w Gdańsku – do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.

W przypadku banków – od daty złożenia wniosku.

- okres realizacji inwestycji:

WFOŚiGW w Gdańsku: 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Bank: 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

- rozliczenie wniosku:

WFOŚiGW w Gdańsku: maksymalnie w trzech częściach

Bank: rozliczenie całości po zakończeniu przedsięwzięcia.

 - korekta wniosku:

WFOŚiGW w Gdańsku: Tak

Bank: Nie, możliwość ponownego złożenia wniosku.

Warunkiem wypłaty dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu jest wypłacenie beneficjentowi przez bank kredytu z przeznaczeniem wyłącznie na cele zgodne z programem Czyste Powietrze, w tym co najmniej w 95% na pokrycie kosztów kwalifikowanych oraz wykorzystanie tego kredytu zgodnie z jego przeznaczeniem.

 

Współpraca banków z wfośigw

W latach 2021 – 2022 banki będą dysponować łącznym limitem środków do 1,5 mld zł. Będą przekazywać do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej wnioski o dotację na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych na przedsięwzięcia realizowane zgodnie z programem.

 

Gwarancja Czyste Powietrze

Ścieżka bankowa w Czystym Powietrzu przewiduje też możliwość objęcia kredytów gwarancjami z Ekologicznego Funduszu Poręczeń i Gwarancji, którym dysponuje Bank Gospodarstwa Krajowego. Dzięki tym gwarancjom, banki mogą zaproponować korzystniejsze warunki kredytu przeznaczonego na finansowanie inwestycji zgodnych z programem.

 

Pięć kroków do kredytu Czyste Powietrze

Złóż wniosek o kredyt w oddziale banku, który przystąpił do programu Czyste Powietrze. Zaś po przyznaniu kredytu – wniosek o dotację z programu Czyste Powietrze. W razie problemów, pomoże Ci pracownik banku.

Po pozytywnej decyzji kredytowej lub warunkowej umowie kredytowej, Twój bank złoży w Twoim imieniu wniosek o dotację do WFOŚiGW w Gdańsku.

Twój bank, po otrzymaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu dotacji, wypłaci Ci kredyt. Jeśli jest on zabezpieczony gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego, to kredyt wypłacony zostanie po podpisaniu umowy dotacji.

W ciągu 18 miesięcy (od dnia złożenia wniosku o dotację) powinieneś zrealizować inwestycję, a potem złożyć wniosek o jej rozliczenie w WFOŚiGW w Gdańsku.

WFOŚiGW w Gdańsku wypłaci Ci dotację po pozytywnej weryfikacji przedstawionych przez Ciebie dokumentów. Środki trafią na rachunek Twojego kredytu, czyli bank zaksięguje je na poczet spłaty kapitału kredytu.

 

Źródło: WFOŚiGW w Gdańsku (www.wfos.gdansk.pl)

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH