Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
poniedziałek, 17.02.2020 r. imieniny: Donata, Gizeli, Łukasza
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Są jeszcze środki na wymianę pieców

Są jeszcze środki na wymianę pieców

Jak już informowaliśmy dzięki przystąpieniu Miasta Wejherowa do konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (WFOŚiGW) „Czyste powietrze Pomorza” – edycja 2018 mieszkańcy grodu Wejhera mogą składać wnioski o udzielenie dofinansowania na modernizację źródeł energii cieplnej w nieruchomościach zlokalizowanych na terenie Wejherowa.

 

Zadania mogą dotyczyć źródeł ciepła zasilających budynki mieszkalne należące do osób fizycznych, jednostek samorządu terytorialnego, bądź takie w których funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe.

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby, które zamierzają w nieprzekraczalnym terminie do 15 listopada 2018 r. wykonać modernizację źródła energii cieplnej, polegającej na likwidacji kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich jednym z poniższych źródeł: kotłami opalanymi gazem lub olejem opałowym, źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła energii (pompy ciepła, kotły opalane biomasą 5 klasy), podłączeniem do sieci ciepłowniczej.

 

Uwaga:Koszty kwalifikowane zadania stanowią wydatki poniesione na: dokumentację i nadzór techniczny, demontaż istniejącego źródła ciepła, zakup fabrycznie nowych źródeł ciepła wraz z oprzyrządowaniem, wykonanie instalacji wewnętrznej co. i cwu.

Do konkursu mogą być zgłaszane zadania nierozpoczęte, dla których została wykonana dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego.

Wnioski można składać do 30 kwietnia 2018 roku Najważniejsze, że są jeszcze miejsca i środki na dofinansowanie. Przewidywana maksymalna wysokość dofinansowania wyniesie 35% kosztów. Jednakże o końcowej wysokości dofinansowania zadecyduje WFOŚiGW w terminie do 29 czerwca 2018 roku.

Właściciele nieruchomości zainteresowani udziałem w konkursie „Czyste powietrze Pomorza” edycja 2018, powinni złożyć wniosek w Urzędzie Miejskim w Wejherowie przy ul. 12 Marca 195 wraz z niezbędnymi załącznikami, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2018 r.

Wyniki zostaną opublikowane przez WFOŚiGW w terminie do 29 czerwca 2018 r.

 

Uwaga! W celu uzyskania szczegółowych informacji zainteresowanych mieszkańców zapraszamy do Wydziału Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Wejherowie p. 104 lub do kontaktu telefonicznego pod numerem: tel. 58 677 71 06 (Antonina Łuczyńska).

 

Fot. www.cieplotek.pl

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH