Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
niedziela, 24.10.2021 r. imieniny: Arety, Marty, Marcina
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Spisz się w sobotę

Spisz się w sobotę

Kto jeszcze nie spisał się w Narodowym Spisie Powszechnym, a potrzebuje pomocy, może to zrobić w najbliższą sobotę, 25 września w Urzędzie Miejskim w Wejherowie przy ul. 12 Marca w godz. 11-16. W poniedziałek punkt spisowy będzie uruchomiony  w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych przy ul. Sobieskiego, a we wtorek -  w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Kaszubskiej. Udział w Spisie Powszechnym jest obowiązkowy.

W ramach Narodowego Spisu Powszechnego w Wejherowie uruchomione zostaną trzy punkty spisowe, w których mieszkańcy będą mogli dokonać spisu, który jest obowiązkowy, a za odmowę udziału grozi kara grzywny. Samo spisanie się nie jest skomplikowane i zajmuje maksymalnie kilka minut. Nie trzeba mieć ze sobą dowodu osobistego, wystarczy znać swój PESEL.

● Jeden z punktów zostanie uruchomiony w sobotę, 25 września w Urzędzie Miejskim w Wejherowie, przy ul. 12 Marca 195, gdzie przygotowane zostaną stanowiska, w których dyżurować będą w godz. 11-16, rachmistrzowie spisowi.

● W poniedziałek, 27 września w godz. 8-15 będzie można spisać się w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych przy ul. Sobieskiego 294.

● We wtorek, 28 września w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Kaszubskiej 14 do dyspozycji mieszkańców będą dwa stanowiska spisowe, w których dyżur, w godz. 10.30-17.30, będą pełnić pracownicy Urzędu Statystycznego.

Na jakie pytania trzeba będzie odpowiedzieć?

W spisie ludności i mieszkań zbierane są dane dotyczące: struktury demograficznej, w tym – płci, wieku, stanu cywilnego prawnego i faktycznego, poziomu wykształcenia, aktywności zawodowej, w tym m.in. – zawodu wykonywanego, lokalizacji miejsca pracy, wymiaru czasu pracy, źródeł utrzymania (ale nie wysokości dochodów), niepełnosprawności, kraju pochodzenia, obywatelstwa, przynależności narodowo-etnicznej i języka jakim posługujemy się w domu, wyznania, migracji wewnętrznych i zagranicznych, składu osobowego i rodzaju więzi członków rodzin i gospodarstw domowych, a także warunków mieszkaniowych.  W badaniu zbierane są dane według stanu na dzień 31 marca 2021 r.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH