Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
sobota, 29.02.2020 r. imieniny: Lecha, Lutomira
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Spotkanie w bibliotece z prof. Edwardem Brezą

Spotkanie w bibliotece z prof. Edwardem Brezą

O pochodzeniu naszych imion w Miejskiej Bibliotece Publicznej będzie opowiadał we wtorek 22 września o godz. 11.00 prof. Edward Breza, wybitny językoznawca z Uniwersytetu Gdańskiego. 

EDWARD BREZA urodził się 24 września 1932 roku w Kaliszu koło Kościerzyny. Naukowiec, językoznawca. Po studiach polonistycznych w  Wyższej Szkole Pedagogicznej w Gdańsku był kierownikiem Powiatowego Ośrodka Metodycznego w Kościerzynie, a od roku 1966 pracownikiem Wyższej Szkoły Pedagogicznej. (od 1970  Uniwersytetu Gdańskiego). W  1972 roku uzyskał tytuł doktora, w 1978 r. - doktora habilitowanego, a w 1988 - profesora. Na UG zajmował wiele ważnych stanowisk m.in. prodziekana Wydziału. Humanistycznego, dyrektora Instytutu Filologii Polskiej (1981–1991) i kierownika Zakładu Historii Języka Polskiego, Dialektologii i Onomastyki (1988–2002). 

Profesor Edward Breza redagował „Prace Językoznawcze UG”. Pracował również w WSP w Bydgoszczy (1978–1994), Bałtyckiej Wyższej Szkole Humanistycznej w Koszalinie,  Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej oraz w Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie. Członek m.in.  Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, Komisji Onomastycznej Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk, Międzynarodowego Komitetu Onomastycznego w Lowanium. W latach 1991–2007 redaktor  „Rocznika Gdańskiego”. 

Badania naukowe głównie w dziedzinie onomastyki; autor m.in. prac Toponimia powiatu kościerskiego (1974), Pochodzenie przydomków szlachty pomorskiej (1978, 1986), Nazwiska Pomorzan. Pochodzenie i zmiany (2000–2004); zajmował się także historią języka i dialektologią. W badaniu kaszubszczyzny m.in. współautor Gramatyki kaszubskiej (1981), Zasad pisowni kaszubskiej (1976, 1984). W roku 2003 odznaczony  Medalem Księcia Mściwoja II. W 2006 roku został uhonorowany doktorem honoris causa Uniwersytetu w Bydgoszczy.  

Informujemy, że po wykładzie będzie możliwość zakupienia książki profesora pt. "Zalety imionami ludzi". 

Fot. koscierzyna.INFO

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH