Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
niedziela, 28.11.2021 r. imieniny: Jakuba, Stefana, Romy
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Sprawna ewakuacja budynku Urzędu Miejskiego

Sprawna ewakuacja budynku Urzędu Miejskiego

W ramach posiedzenia Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego odbyło się praktyczne sprawdzenie organizacji i warunków ewakuacji z Urzędu Miejskiego przy ul. 12 Marca 195. 

Po usłyszeniu sygnału wszyscy pracownicy alarmowego w budynku Urzędu Miejskiego oraz banku przy ul. 12 Marca 195 opuścili swoje stanowiska pracy i wyszli na ulicę. Chwilę później przyjechały pojazdy bojowe Państwowej Straży Pożarnej i rozwinęły sprzęt gaśniczo-ratowniczy.

- Raz na 2 lata jesteśmy zobowiązani przeprowadzić ewakuację Urzędu Miejskiego – mówi sekretarz miasta Bogusław Suwara. - Dzisiaj w ramach posiedzenia Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego przeprowadziliśmy ewakuację budynku urzędu. Wszyscy pracownicy wyszli na czas. Pomieszczenia zostały należycie zabezpieczone. Wozy gaśniczo-ratownicze Państwowej Straży Pożarnej przyjechały w ciągu 9 minut. Obecna była również Straż Miejska. Generalnie ćwiczebna ewakuacja przeprowadzona z zaskoczenia udała się.    

Szef Inspektoratu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Andrzej Fedoruk  potwierdził, że akcja przebiegła bardzo sprawnie a opuszczanie budynku przez pracowników i interesantów załatwiających sprawy w urzędzie odbyło się zgodnie z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego. Państwowa Straż Pożarna przybyła na czas reagując prawidłowo jak na zagrożenie realne.

- Ćwiczenie nie tylko dla urzędników, ale również dla strażaków był ważnym sprawdzianem mobilności i szybkości reagowania. W akcji wzięły udział cztery pojazdy PSP z czterdziestometrowym podnośnikiem hydraulicznym włącznie – dodaje Andrzej Fedoruk podkreślając, że za ewakuację zawsze odpowiada właściciel budynku. 

W trakcie posiedzenia Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego zostało omówione wcześniej pismo  Wojewody Pomorskiego skierowane do samorządów dotyczące przygotowań do przyjęcia uchodźców, w ramach relokacji i zwiększonego ich napływu oraz monitorowania na bieżąco sytuacji w regionie. W swoim piśmie wojewoda zwrócił uwagę na różne sytuacje związane z obecnością uchodźców. Sytuacja na Węgrzech pokazuje, że można spotkać się z również zachowaniami agresywnymi, co może wpłynąć m.in. na funkcjonowanie miasta. Inspektor Andrzej Fedoruk przedstawił też mapę obrazującą migrację ludności arabskiej do krajów europejskich. 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH