Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
sobota, 5.12.2020 r. imieniny: Kryspiny, Norberta, Sabiny
Biuletyn Informacji Publicznej
  • Strona główna
  • Stypendia Pomostowe dla młodzieży z małych miejscowości
Powrót

Stypendia Pomostowe dla młodzieży z małych miejscowości

Stypendia Pomostowe dla młodzieży z małych miejscowości

W związku z rozpoczęciem rekrutacji do XIX edycji programu Stypendiów Pomostowych Fundacja Dla Was zachęca młodzież z małych miejscowości do aplikowania o przyznanie stypendium. Może ono być ważną formą wsparcia finansowego studenta i znacząco przyczynić się do uzyskania przez niego wyższego wykształcenia. 

Stypendia pomostowe na pierwszy rok studiów otrzymują ambitni i zdolni maturzyści z małych miejscowości, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy rozpoczynają studia dzienne i spełniają kryteria jednego z segmentów Programu. Stypendium na I rok studiów wynosi 5 000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach po 500 zł. Na starszych latach wysokość stypendiów jest zróżnicowana.  

O przyznanie stypendium na I rok studiów może aplikować każdy maturzysta, który ukończy szkołę ponadgimnazjalną w 2020 roku i:

- zda dobrze maturę w bieżącym roku szkolnym (uzyska odpowiednią ilość punktów zgodną z wymaganiami programu);

- zostanie przyjęty w roku akademickim 2020/2021 na I rok stacjonarnych studiów I stopnia, lub I rok stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich;

- mieszka na wsi lub w mieście do 20 tys. mieszkańców w powiecie chojnickim, człuchowskim, kartuskim, puckim lub wejherowskim.

- pochodzi z niezamożnej rodziny (w której dochód na osobę nie przekracza 1820 zł brutto). Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z ta niepełnosprawnością.;

- ma rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej uczestniczącej w bieżącej edycji programu.

W celu zapoznania się z procedurą naboru oraz uzyskania rekomendacji trzeba wejść na wskazana stronę internetową: https://bit.ly/FDWstypendia

Rekrutacja do programu przebiegać będzie on-line na stronie: www.stypendia-pomostowe.pl zaś aplikacja do składania wniosków aktywna będzie od 12 sierpnia do 14 września 2020 r. do godziny 16.00.

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat programu można uzyskać bezpośrednio kontaktując się z biurem Fundacji Dla Was pod numerem telefonu 518 251 955 oraz e-mailowo: j.maliszewski@dlawas.org

 

 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH