Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
sobota, 4.12.2021 r. imieniny: Barbary, Hieronima, Krystiana
Biuletyn Informacji Publicznej
  • Strona główna
  • Teren w kwartale ulic Klasztornej, 12 Marca, Wniebowstąpienia i Zamkowej zyskuje na atrakcyjności
Powrót

Teren w kwartale ulic Klasztornej, 12 Marca, Wniebowstąpienia i Zamkowej zyskuje na atrakcyjności

Teren w kwartale ulic Klasztornej, 12 Marca, Wniebowstąpienia i Zamkowej zyskuje na atrakcyjności
Nowy wjazd od strony ul. Reformatów

Podczas ostatniej sesji (26.10) Radni Miasta Wejherowa podjęli dwie uchwały dotyczące kwartału ulic Klasztornej, 12 Marca, Wniebowstąpienia i Zamkowej. Jedna uchwała dotyczy przystąpienia do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego na fragmencie tego kwartału w celu zabezpieczenia terenu wzdłuż rzeki Cedron na realizację ciągu pieszo-rowerowego, zaś druga - sprzedaży w innym fragmencie kwartału małej działki o pow. 359 m2 na prowadzenie nieuciążliwej działalności usługowej na rzecz mieszkańców.

Otwarcie wykonanego przez miasto łącznika drogowego pomiędzy ulicami Reformatów i 12 Marca zwiększyło atrakcyjność tego kwartału i wywołało zainteresowanie przedsiębiorców tym terenem, jako miejscem nowych możliwości prowadzenia działalności usługowej. Zgodnie z obowiązującym od 2014 roku miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego na obszarze, na którym znajduje się przewidziana do sprzedaży działka, możliwe jest wyłącznie prowadzenie nieuciążliwej działalności usługowej na rzecz mieszkańców. Nie jest przewidziana zmiana planu w tym fragmencie kwartału i nie planuje się wprowadzenia tu budownictwa wielorodzinnego.

Natomiast rozpoczęto procedurę zmiany miejscowego planu na zupełnie innym fragmencie kwartału. Celem jest przede wszystkim stworzenie możliwości realizacji (po zakończeniu procedury i uchwaleniu zmiany planu w przyszłości) ciągu pieszo-rowerowego, takiego jaki został wykonany na odcinku wydłuż rzeki Cedron od ul. Wałowej do ul. Rzeźnickiej. Przyczyni się do dalszego zwiększania atrakcyjności tego fragmentu miasta.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH