Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
28°
niedziela, 9.08.2020 r. imieniny: Klary, Romana, Rozyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Toaleta to nie śmietnik

Toaleta to nie śmietnik
Głównym powodem przebywania szczurów w urządzeniach kanalizacji sanitarnej, zlokalizowanych bezpośrednio przy posesjach mieszkalnych, jest wprowadzenie znacznych ilości nie wykorzystanej żywności przez użytkowników wewnętrznych instalacji sanitarnych.
 
Tak wyjaśnia Wiesław Kujawski – dyrektor ds. eksploatacji PEWIK Gdynia - problem występowania szczurów w przewodach kanalizacyjnych na terenie Wejherowa, zgłoszony przez Wydział Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Wejherowie. 
 
Dyrektor zapewnia, że deratyzacja w przepompowniach ścieków posiadających nadbudowy prowadzona jest na bieżąco. Trutki wykładane i kontrolowane są w sposób ciągły. Wykładane są również w studniach rewizyjnych sieci kanalizacyjnych wszędzie tam, gdzie stwierdzane są ślady bytności tych gryzoni, np. podczas prowadzonych przeglądów, remontów i napraw instalacyjnych gdzie technicznie jest to możliwe.
 
- Aby przeciwdziałać zwiększaniu się populacji szczurów należy stosować się do podstawowych zasad polegających na nie wyrzucania jedzenia, odpadów i resztek poza kosze, dbanie o porządek w miejscach gromadzenia odpadów (boksach i wiatach śmietnikowych) i utrzymywanie piwnic w należytym stanie porządkowym – informuje Wiesław Kujawski.
 
Jak dodaje gryzonie głównie wykorzystują wyryte przez siebie pod ziemią rozległy systemy tuneli wokół budynków, w żywopłotach, w pryzmach kompostowych i stosach śmieci.  Do zabudowań dostają się też przez braki konstrukcyjne w budynkach. Natomiast nie istnieją zjawiska gniazdowania i bytowania szczurów w głównych i zbiorczych przewodach kanalizacyjnych. Płynące bowiem nieustannie ścieki uniemożliwiają gryzoniom wędrówkę i przemieszczanie się na większe odległości. 
 
Zatem to przede wszystkim właściciel lub zarządca nieruchomości jest zobowiązany do prowadzenia wszelkich czynności, w tym deratyzacji, w celu eliminacji zagrożenia związanego z bytowaniem szczurów na nieruchomości. Obowiązek prowadzenia deratyzacji wynika z obowiązującego porządku prawnego i spoczywa na właścicielach nieruchomości, rozumianych także, jako współwłaściciele oraz inne podmioty zarządzające nieruchomościami. Określa to Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tj. Dz. U. 2013 r. poz.947 z późn. zm.).
 
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH