Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
środa, 19.05.2021 r. imieniny: Celestyny, Iwony, Piotra
Biuletyn Informacji Publicznej
  • Strona główna
  • Trwa budowa łącznika ul. Strzeleckiej z ul. Sucharskiego
Powrót

Trwa budowa łącznika ul. Strzeleckiej z ul. Sucharskiego

Trwa budowa łącznika ul. Strzeleckiej z ul. Sucharskiego
Budowa nowej drogi, która połączy ul. Strzelecką z ul. Sucharskiego
Nowa droga połączy ul. Strzelecką z ul. Sucharskiego, a następnie poprzez wybudowany już węzeł „Działki” z krajową „szóstką”. Powstający połączenie drogowe przejmie ruch zmierzający do Wejherowa z Trasy Kaszubskiej. Kierowcy jadący ul. Strzelecką w kierunku miasta nie będą musieli wjeżdżać do centrum, będą je omijać w celu dojechania na krajową „szóstkę” i nie zakorkują Wejherowa. 
 
● Na zlecenie miasta powstanie droga o dł. 867 m w pełną infrastrukturą towarzyszącą. 
● Aktualnie trwają prace związane z wyrównaniem terenu, następnym etapem będzie budowa sieci podziemnych.
● Zakończenie inwestycji zaplanowano na koniec 2022 r.
● Koszt inwestycji to ok. 11,2 mln zł, z czego z czego połowę pokryje dofinansowanie zewnętrzne z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych 
 
Prace przy budowie nowego odcinka od ul. Sucharskiego do ul. Strzeleckiej szybko postępują, co już widać gołym okiem. Roboty prowadzone są w trudnym, pagórkowatym terenie. Przygotowywany jest teren pod jezdnie. Aktualnie trwają prace związane z wyrównaniem terenu, następnym etapem będzie budowa sieci podziemnych. Wszystko jednak uzależnione jest od warunków pogodowych. Za dwa lata powstanie droga o dł. 867 m, sieć  kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej, teletechnicznej, elektroenergetycznej, oświetleniowej. Wybudowane zostaną 3 przejścia dla zwierząt, zbiornik retencyjny i ekran akustyczny o wys. 4 m oraz dwie zatoki autobusowe i zjazdy na tereny leśne, które połączone zostaną z istniejącymi drogami leśnymi. Rozbudowany zostanie odcinek ul. Strzeleckiej wraz z budową ronda, chodnika i ścieżki rowerowej.
 
- Budowa tej ulicy to duże przedsięwzięcie, które przyniesie miastu równie duże korzyści – mówi Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa. - Nowa droga połączy ul. Strzelecką z ul. Sucharskiego, a następnie poprzez wybudowany już węzeł „Działki” z krajową „szóstką”. Nowa droga przejmie ruch zmierzający do Wejherowa z Trasy Kaszubskiej. Kierowcy jadący ul. Strzelecką w kierunku miasta nie będą musieli wjeżdżać do centrum, będą je omijać w celu dojechania na krajową „szóstkę” i nie zakorkują Wejherowa. Realizacja tej inwestycji znacząco zmniejszy ruch w centrum miasta. Celem tego nowego połączenia  jest usprawnienie ruchu w całej zachodniej części miasta. Dzięki ominięciu centrum Wejherowa i rozbudowie systemu dróg ruch samochodów będzie dużo płynniejszy i mniej uciążliwy, poprawi się również bezpieczeństwo. 
 
Przypomnijmy, że koszt inwestycji to ok. 11,2 mln zł, z czego z czego połowę pokryje dofinansowanie zewnętrzne z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. Swój udział w tej inwestycji ma PEWiK, który wybuduje sieć wodociągową i kanalizację sanitarną. Wykonawcą na zlecenie miasta jest Konsorcjum firm: KRUSZYWO sp. z o. o. Linia oraz BITUMINIUM sp. z o. o. Linia.
 
 
 
Fot. Budowa nowej drogi, która połączy ul. Strzelecką z ul. Sucharskiego. 
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH