Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
niedziela, 28.11.2021 r. imieniny: Jakuba, Stefana, Romy
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Udany trening centrum zarządzania kryzysowego

Udany trening centrum zarządzania kryzysowego
W trzeciej dekadzie marca został przeprowadzony w godzinach popołudniowych „Rejonowy trening systemu wykrywania i alarmowania powiatu wejherowskiego”. W treningu udział wzięła drużyna wykrywania i alarmowania Urzędu Miejskiego w Wejherowie oraz Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego. W ramach treningu centrum zarządzania kryzysowego musiało rozkodować przekazane drogą radiową współrzędne geograficzne oraz ustalić miejsca wskazane przez współrzędne, a także rozpoznać substancję chemiczną na podstawie przekazanego wzoru chemicznego i określić jej oddziaływanie na ludzi i środowisko. Na podstawie tych informacji ćwiczący musieli wypracować propozycje działania dla założenia, że wypadkowi uległ samochód przewożący 10t wskazanej substancji chemicznej. Po rozkodowaniu współrzędnych geograficznych ustalono, że aplikowanym miejscem zdarzenia był tunel pod torami i drogą krajową Nr 6 w ulicy św. Jana, gdzie wypadkowi uległa cysterna przewożąca propan–butan i nastąpiło rozszczelnienie cysterny. Samochód posiadał oznaczenie właściwe dla pojazdów przewożących substancje niebezpieczne. Ustalono, że przewożona substancja stanowi zagrożenie pożarowe, gdyż jest to gaz skrajnie łatwopalny tworzący mieszaniny wybuchowe z powietrzem. W fazie gazowej cięższy od powietrza i może zalegać w zagłębieniach terenu. Stanowi tez zagrożenie dla zdrowia, gdyż w wysokich stężeniach działa słabo drażniąco oraz dusząco, zaś bezpośredni kontakt ze skroplonym gazem może powodować odmrożenia. Natomiast nie jest to środek groźny dla naturalnego środowiska. W ostatniej fazie treningu członkowie drużyny wykrywania i alarmowania Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego wypracowali propozycje działań dla Prezydenta Miasta Wejherowa uwzględniające charakter zdarzenia, aktualne i prognozowane warunki atmosferyczne, ilość osób mogących przebywać w strefie niebezpiecznej. Według oceny Andrzeja Fedoruka, szefa Inspektoratu Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego uczestniczący w ćwiczeniu pracownicy Urzędu Miejskiego należycie wywiązali się z zadań wykonanych podczas tego treningu.
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH