Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
17°
wtorek, 2.06.2020 r. imieniny: Erazma, Marianny, Marzeny
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Umowa w sprawie wejherowskiej obwodnicy

Umowa w sprawie wejherowskiej obwodnicy    20 lipca br. w ratuszu zostało podpisane porozumienie intencyjne pomiędzy Samorządem  Województwa Pomorskiego a Prezydentem Miasta Wejherowa w sprawie zasad współpracy dotyczących przygotowań do budowy obwodnicy w Wejherowie. Po wybudowaniu obwodnica będzie stanowić nowy ciąg drogi wojewódzkiej 218.    - Wejherowo ma bardzo trudny układ komunikacyjny. Przejechać przez nasze miasto w okresie natężonego ruchu, jest bardzo trudno. Dlatego potrzebujemy obwodnicy. Szanse na odciążenie ruchu w centrum miasta daje tylko przebudowa drogi wojewódzkiej nr 218 - mówi prezydent Krzysztof Hildebrandt podkreślając, że jest to bardzo kosztowne przedsięwzięcie i na ten cel trzeba zabiegać o środki unijne.    Wicemarszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk dodaje, że zadanie jest bardzo trudne ze względu na warunki środowiskowe, układ fizjograficzny, lasy i bliskość kalwarii.  - Cieszę się, że to porozumienie jest kolejną umową samorządu wojewódzkiego z władzami Wejherowa. Realizacja dotychczasowych robót pokazuje konkretne, obustronne korzyści. Obecnie modernizujemy odcinek na drodze 218 o wartości ponad 3 mln zł będący właśnie efektem takiego porozumienia - mówi Mieczysław Struk.    Zastępca prezydenta Wojciech Kozłowski poinformował, że koncepcja przebiegu obwodnicy została już wstępnie zaakceptowana przez instytucje uczestniczące w przygotowaniach do tego projektu. Plan zakłada, iż planowana obwodnica z ul. 3 Maja skręci w lewo, w ul. Strzelecką a na wysokości Potoku Pętkowickiego skręci w prawo, w nie istniejącą jeszcze drogę, która wiedzie za jednostką wojskową i Ośrodkiem Szkolno-Wychowaczym do ul. Sucharskiego, a potem wzdłuż ogródków działkowych do drogi krajowej nr 6. Na wysokości Powiatowego Urzędu Pracy obwodnica włączy się do skrzyżowania z „szóstką” przez planowany jednotorowy przejazd kolejowy.     - Tym sposobem ruch ciężkich samochodów prowadzony dotąd drogą wojewódzką 218 ominie centrum miasta i nie będzie kontynuowany przez rondo na ul. Sobieskiego i Sienkiewicza oraz bardzo uciążliwy 8. torowy przejazd kolejowy - wyjaśnia Wojciech Kozłowski.   Podpisana umowa przez marszałka województwa pomorskiego Jana Kozłowskiego, wicemarszałka Mieczysława. Struka i prezydenta Wejherowa Krzysztofa. Hildebrandta przewiduje, że Miasto Wejherowo wykona zmianę Studium Uwarunkowań Kierunków i Zagospodarowania Przestrzennego, wykona  wielowariantową  koncepcję przebiegu obwodnicy oraz dokona  czynności przygotowawczych do przewłaszczenia nieruchomości gruntowych niezbędnych do tej realizacji.     Natomiast samorząd wojewódzki, reprezentowany przez Zarząd Dróg Wojewódzkich, przygotuje niezbędną dokumentację techniczną, uzyska wymagane decyzje administracyjne oraz przygotuje i złoży wniosek o dofinansowanie budowy obwodnicy Wejherowa ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Miasto Wejherowo pokryje 50% wartości kosztów projektu udzielając samorządowi wojewódzkiemu pomocy finansowej w postaci dotacji celowej.    Odrębna umowa w sprawie szczegółowych zasad współfinansowania przygotowań do budo-wy obwodnicy ma być zawarta do 31 grudnia br. Tekst i foto: Henryk Połchowski  
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH