Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
sobota, 25.01.2020 r. imieniny: Miłosza, Pawła, Tatiany
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Uruchomienie przedszkola przełożone na później

Uruchomienie przedszkola przełożone na później

W związku z niewydaniem budynku na Osiedlu 1000-lecia Państwa Polskiego 7 przez dyrekcję prywatnego Przedszkola Niepublicznego „Przygoda”, radni w celu zapewnienia porządku prawnego uchylili, podczas sesji nadzwyczajnej w dniu 30 sierpnia, uchwały dotyczące powstania publicznego Przedszkola Samorządowego nr 1. Jak tylko będzie taka możliwość, to przedszkole zostanie uruchomione w terminie późniejszym. Obecnie dzieci zostały rozlokowane w innych placówkach.

- Zapewniam, że jak tylko budynek wróci do miasta, to publiczne Przedszkole Samorządowe nr 1 imienia Zaczarowanego Ołówka na Osiedlu 1000.lecia Państwa Polskiego 7 zostanie uruchomione. Obecnie trwa proces sądowy w sprawie zwrotu budynku. – podkreśla Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca prezydenta ds. społecznych - Urząd Miejski ma obowiązek realizować politykę Rządu polegającą na zapewnieniu możliwie największej liczby tanich miejsc w przedszkolach publicznych, dlatego niezwłocznie podjął działania w celu jak najszybszego i zgodnego z prawem wyegzekwowania obowiązku opuszczenia miejskiego budynku przez podmiot reprezentowany przez Panią Alicję Ratajczak, który zajmuje go bezprawnie, gdyż umowa użtkowania skończyła się w dniu 30 czerwca 2019 r.

Były prywatny użytkownik blokuje publiczne przedszkole na Osiedlu 1000. lecia PP 7, na które czekają wejherowskie dzieci z rodzicami i Urząd zareagował na tę sytuację. Dzieci, które miały uczęszczać od 1 września 2019 r. do Przedszkola Samorządowego nr 1 zostały rozlokowane w innych placówkach, m.in. w utworzonym na sesji 23 lipca publicznym Przedszkolu Samorządowym nr 3 w Wejherowie – Wesołej Ósemce.

Ponadto wobec blokady budynku radni podjęli następujące uchwały:

  1. Uchwała o uchyleniu uchwały Nr VIIIk/VII/82/2019 Rady Miasta Wejherowa z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie założenia Przedszkola Samorządowego nr 1 imienia Zaczarowanego Ołówka w Wejherowie.
  2. Uchwała o uchyleniu uchwały Nr VIIIk/X/110/2019 Rady Miasta Wejherowa z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie wyposażenia w mienie Przedszkola Samorządowego nr 1 imienia Zaczarowanego Ołówka w Wejherowie.
  3. Uchwała o uchyleniu uchwały Nr VIIIk/X/111/2019 Rady Miasta Wejherowa z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Wejherowie.

Było to konieczne, gdyż w przeciwnym wypadku należało by od 1 września 2019 r. zatrudnić pracowników w niedziałającym na razie Przedszkolu Samorządowym nr 1- Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 i przekazać przedszkolu majątek, którego dziś fizycznie przekazać się nie da. Tym samym został zapewniony właściwy porządek prawny.

Więcej o sprawie pisaliśmy tu:

http://www.wejherowo.pl/artykuly/oswiadczenie-w-sprawie-nowego-przedszkola-samorzadowego-na-os-tysiaclecia-pp-7-w-wejherowie-a6644.html

http://www.wejherowo.pl/artykuly/oswiadczenie-urzedu-miejskiego-ws-przedszkola-na-os-tysiaclecia-pp-7-a6656.html

Ponadto na sesji radni przyjęli uchwały:

 1. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach samorządowych prowadzonych przez Gminę Miasta Wejherowa.

Ustalono, że 5 pierwszych godzin pobytu dzieci w przedszkolach publicznych będzie za darmo, a każda kolejna godzina za 1 zł.

 2. Uchwała o zmianie uchwały Nr VIIk/XLV/536/2018 Rady Miasta Wejherowa z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Miasta Wejherowa.

W związku ze zmianą Karty Nauczyciela ustalono minimalny dodatek za wychowawstwo klasy w wysokości 300 zł w szkołach i przedszkolach publicznnych. Ponadto ustalono dodatek motywacyjny, który może zostać przyznany:

  • dyrektorom szkół publicznych w  wysokości 200-1200 zł,
  • dyrekotorm przedszkoli publicznych w wysokości 100-1000 zł.
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH