Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
poniedziałek, 22.10.2018 r. imieniny: Haliszki, Lody, Przybysłšwa
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Uruchomiono Centrum Powiadamiania Ratunkowego

Uruchomiono Centrum Powiadamiania Ratunkowego   Nowoczesne Centrum Powiadamiania Ratunkowego otwarto na pierwszym piętrze w budynku Państwowej Straży Pożarnej przy ul. 3 Maja w Wejherowie. W centrum znajdują się dwa stanowiska dyspozytorskie: Państwowej Straży Pożarnej i Pogotowia Ratunkowego. Jest tu sala posiedzeń zespołu reagowania kryzysowego oraz zaplecze socjalne i sanitarne. Wejherowskie Centrum Powiadamiania Ratunkowego posiada własny system zasilania awaryjnego. Koszt jego uruchomienia wyniósł ok. 300 tys. zł. Dalsza rozbudowa CPR oparciu o środki unijne ma kosztować 900 tys. zł.      Na otwarcie Centrum Powiadamiania Ratunkowego przyjechał do Wejherowa wojewoda pomorski Piotr Ołowski. Wojewodzie towarzyszył dyrektor Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Ryszard Sulęta oraz nowy komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. Andrzej Rószkowski. W uroczystości otwarcia CPR uczestniczyli m.in. przedstawiciele powiatu oraz samorządów miejskich i gminnych, w tym zastępca prezydenta Wejherowa Bogdan Tokłowicz, szef Miejskiego Zespołu Reagowania Kryzysowego Bogusław Suwara oraz szef Inspektoratu Obrony Cywilnej Urzędu Miejskiego i radny powiatowy Grzegorz Gaszta.    Jak powiedział wojewoda pomorski Piotr Ołowski, wejherowskie Centrum Powiadamiania Ratunkowego jest jednym z 9 nowoczesnych CPR-ów, które dotychczas powstały w naszym województwie, w wyniku przygotowywanej do wejścia w życie ustawy o ratownictwie medycznym.  - Cieszę się, że takie centra powstają, ponieważ jako koordynator jestem odpowiedzialny w województwie za ratownictwo. Wierzę, że to centrum spełni swoje zadanie - powiedział podczas otwarcia wojewoda pomorski dziękując wszystkim, którzy przyczynili się do jego powstania. Wojewoda powiedział, że dzięki nowoczesnym systemom powiadamiania i skoordynowaniu działań poprawi się szybkość dotarcia służb ratowniczych do miejsca zdarzenia. Dzięki temu wzrosną  szanse na udzielenie skuteczniejszej pomocy wszystkim zagrożonym i poszkodowanym.       Ryszardowi Sulęcie - dyrektorowi Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gdańsku - podziękowano za pomoc w uruchomieniu Centrum Powiadamiania Ratunkowego. A komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej kpt. Andrzej Papke przypomniał najważniejsze działania podejmowane w ostatnich latach w Wejherowie na rzecz rozwoju systemu ratownictwa. Po poświęceniu obiektu przez ks. prałata Tadeusza Reszka uczestnicy otwarcia zostali zapoznani z pracą Centrum Powiadamiania Ratunkowego.       Dyrektor Szpitala Specjalistycznego w  Wejherowie Andrzej Zieleniewski powiedział, że z tego centrum pełniący służbę dyspozytorzy wysyłają w teren karetki pogotowia. Mają oni do swej dyspozycji trzy karetki wypadkowe i jedną karetkę ratunkową. Dyrektor podkreślił dużą poprawę warunków pracy, jakie zostały tu zagwarantowane pracownikom służby zdrowia.    O pracy dyspozytora dyżurnego Państwowej Straży Pożarnej mówił komendant powiatowy PSP kpt. Andrzej Papke. Pełniący tu służbę dyspozytorzy wprowadzają na bieżąco odpowiednie dane zarówno dotyczące służby wewnętrznej, jak i obsad na poszczególnych pojazdach bojowych. Wszystko można prześledzić na monitorze głównym. Baza danych posiada wykaz miejscowości oraz wykaz wszystkich ulic w tych miejscowościach. Jest także dostęp do danych wszystkich osób zatrudnionych w komendzie.   Pełniący służbę dyżurny dyspozytor zaprezentował, jak w praktyce wygląda przyjęcie zgłoszenia o zdarzeniu oraz jak działa system powiadamiania w Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Następnie na stanowisku kierowania, niczym za sterami samolotu, zasiadł wojewoda Piotr Ołowski.   - Są tu doskonałe warunki, doskonale wyposażone pomieszczenia i sprzęt komputerowy najwyższej klasy. Cieszę się, że w takich warunkach będą czuwać nad bezpieczeństwem pracujący tu ludzie - stwierdził wojewoda pomorski.Jak się dowiedzieliśmy od  Ryszarda Sulęty - dyrektora Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gdańsku, planowany jest dalszy rozwój systemu teleinformatycznego, który ma spiąć wszystkie struktury ratownictwa i struktury reagowania kryzysowego. Wejherowskie CPR jest nie tylko realizacją wchodzącej w życie ustawy o ratownictwie medycznym, ale także pierwszym krokiem w kierunku budowy Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wejherowie, co jest elementem projektu przygotowywanej ustawy o centrach zarządzania kryzysowego. Zdaniem dyrektora Wejherowo jest częścią pilotażu w ramach projektu unijnego i pierwszym pilotażem w kraju na taką skalę. Będzie też elementem teleinformatycznego systemu zarządzania bezpieczeństwem województwa. - To, co zrobimy w Wejherowie, przełoży się na poszczególne podmioty wszystkich powiatów w naszym regionie. Będzie tylko jeden parametr w paśmie przekazywania i ujednolicone usprzętowienie. Wszystko będzie spięte w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego, obecnie jednym z najnowocześniejszych w Polsce. Nastąpi to w połowie 2007 roku. Podpisaliśmy w tej sprawie porozumienie z Urzędem Marszałkowskim. Wszystko jest także uzgodnione z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji - mówi dyrektor Ryszard Sulęta.  Każdy mieszkaniec naszego miasta i powiatu powinien wiedzieć, że dzwoniąc pod stacjonarny numer telefonu alarmowego: 998 - Straż Pożarna lub 999 - Pogotowie Ratunkowe, może mieć pewność, że rozmawia z Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Należy dodać, że wszystkie rozmowy telefoniczne i połączenia, także z linii telefonów komórkowych - 112,  są rejestrowane. Analizowany jest również czas reakcji służb ratowniczych.   Rzecznik wejherowskiej Komendy Powiatowej PSP asp. Zenon Frankowski zapewnia, że wszystkie podejmowane działania służą poprawie bezpieczeństwa mieszkańców miasta Wejherowa i wszystkich gmin naszego powiatu.                                                                                                 - Miasto Wejherowo wraz z pozostałymi miastami i gminami z terenu powiatu wejherowskiego uczestniczy w projekcie dofinansowanym w projekcie  ze środków Unii Europejskiej "Zintegrowany system teleinformatyczny wspomagania działań ratowniczych w powiecie wejherowskim".   Nasz wkład wynosi 40 000 zł. W ramach tego projektu w Urzędzie Miejskim powstanie Gminne Centrum Reagowania, którego zadaniem będzie koordynacja działań służb ratowniczych, komunalnych i porządkowo-ochronnych w przypadku klęski żywiołowej – powiedział  Bogusław Suwara  - Szef Miejskiego Zespołu Reagowania Kryzysowego.  (p)       
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH