Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
29°
sobota, 8.08.2020 r. imieniny: Izy, Rajmunda, Seweryna
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Warto wynająć miastu wolne mieszkanie

Warto wynająć miastu wolne mieszkanie Dlaczego WZNK tak usilnie poszukuje lokali mieszkalnych do wynajęcia?- Są w mieście budynki przeznaczone do rozbiórki i zachodzi potrzeba zapewnienia mieszkań lokatorom tych budynków dopóki nie znajdziemy mieszkań w lokalach komunalnych. Dlatego właścicieli wolnych mieszkań zapraszamy na rozmowy do WZNK w celu omówienia zasad związanych z wynajmem i oczekujemy ofert. Należy podkreślić, że wynajętych w ten sposób lokali nie należy w żadnym wypadku kojarzyć ze starym przymusowym kwaterunkiem. To zupełnie inna, dobrowolna umowa, którą właściciel może rozwiązać. W ofercie należy przedstawić opis proponowanego lokalu a także oczekiwania finansowe za wynajem. Zapewniam, że każda oferta rozpatrywana jest indywidualnie i poparta jest zabezpieczeniami. Miasto jest najlepszym gwarantem tego, że w okresie zawartej umowy przez okres 10 lat właściciel lokalu będzie otrzymywał środki za wynajem tego mieszkania.  Podstawę najmu stanowi zwykła umowa cywilno-prawna. Jeśli lokator zaniedba swoje obowiązki płatnicze, to gmina jest zobowiązana je pokryć i utrzymać lokal w należytym stanie. Po upływie 10 lat wynajmowany lokal zostanie oddany właścicielowi w stanie nie gorszym, niż w momencie wynajęcia. Dodam, że w okresie trwania umowy WZNK będzie pilotować płynność wszelkich opłat przez lokatora, któremu zostanie wynajęte takie mieszkanie a także monitorować stan techniczny tego mieszkania. Lokator to problem miasta a nie właściciela. Jakie mieszkania można wynająć miastu? - Pod uwagę brane są wszystkie mieszkania własnościowe w zasobach wspólnotowych i spółdzielczych. W gwarantowanej stawce w stu procentach pokrywane są koszty za media i czynsz dla właściciela. Większość z tych opłat zwracają później do kasy WZNK lokatorzy, którym wynajmowane są te mieszkania. Resztę dopłaca miasto. W umowach można zawrzeć możliwość aktualizowania wysokości opłat do zmieniających się cen za media i czynsz. Jest pełna elastyczność w zakresie dopasowania do rynku. Reasumując po głębszej analizie okazuje się, że koszty generowane przez lokale wynajmowane u właścicieli są mimo wszystko mniejsze, niż koszty związane z utrzymaniem starych budynków, nie nadających się do użytku i wymagających remontu kapitalnego, bądź rozbiórki.  Ile mieszkań potrzebuje WZNK do pozyskania pod wynajem dla swoich lokatorów?- Docelowo kilkudziesięciu mieszkań. Ale do zaspokojenia najpilniejszych potrzeb brakuje ok. 9-10 mieszkań. Zapewniam, że jesteśmy przygotowani na długoletnią współpracę z mieszkańcami, którzy udostępnią miastu swoje wolne zasoby mieszkaniowe. Myślę, że taka polityka mieszkaniowa idzie w dobrym kierunku. Odzyskane grunty w centrum miasta po wyburzonych starych budynkach parterowych, bądź jednopiętrowych, będą wykorzystane do budowy nowych obiektów. Nie powinno być obaw związanych z wynajmem lokali dla WZNK. Na pewno umowy indywidualne z ludźmi zawsze obarczone są większym ryzykiem. Od kiedy kieruje Pan Wejherowskim Zarządem Nieruchomości Komunalnych? Proszę przedstawić się naszym czytelnikom... - Funkcję dyrektora WZNK pełnię od 1 września 2008 roku. Od początku maja tego roku byłem zastępcą dyrektora. W kierowaniu tą instytucją pomaga mi obecnie jako zastępca - Jarosław Jędrzejewski. W dotychczasowej drodze zawodowej byłem m.in. asystentem inspektora nadzoru przy budowie obwodnicy Lęborka, zastępcą kierownika działu utrzymania ruchu w fabryce kierowanej przez zagraniczną spółkę. Pracowałem też w samorządzie gminnym, jako główny inspektor ds. planowania przestrzennego. Przez jakiś czas byłem kierownikiem grupy remontowej w WZNK. Myślę, że dzięki pełnionym różnym funkcjom zdobyłem odpowiednie doświadczenie zawodowe, które pozwoli mi dobrze kierować Wejherowskim Zarządem Nieruchomości Komunalnych. Mam 40 lat. Jestem żonaty, troje dzieci. Posiadam przygotowanie techniczne i wykształcenie wyższe. Ukończyłem kierunek administracji, studiując jednocześnie zarządzanie zasobami ludzkimi. Obecnie mieszkam w okolicach Lęborka, ale w najbliższym czasie zamierzam zamieszkać w Wejherowie, bo chcę aktywnie uczestniczyć w przemianach jakie zachodzą w naszym mieście.
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH