Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
niedziela, 23.01.2022 r. imieniny: Fernandy, Jana, Rajmundy
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Wejherowo w Metropolii

Wejherowo w Metropolii

Środki finansowe na Węzeł Integracyjny Wejherowo-Kwiatowa, rewitalizację śródmieścia miasta, termomodernizację budynków - to tylko niektóre korzyści, jakie zyskało Wejherowo z  przynależności do obszaru metropolitalnego nad Zatoką Gdańską.

Od 2015 roku Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot  sformalizowało współpracę samorządów leżących w obrębie Metropolii nad Zatoką Gdańską. Stowarzyszanie, które zrzesza 56 miast, gmin i powiatów z województwa pomorskiego, jest m.in. jedną z instytucji pośredniczących we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Obecnie Stowarzyszenie OMGGS zarządza funduszami europejskimi o wartości 1,76 mld zł, co przekłada się na pakiet prawie 180 projektów o całkowitej wartości 3,13 mld zł.

- Największą korzyścią dla samorządów z przynależności do obszaru metropolitalnego są przede wszystkim  środki unijne z tzw. ZIT, czyli Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – podkreśla Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wejherowa. - To także wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie przedsięwzięć wykonywanych przez samorządy, zasad udzielania zamówień publicznych, dyscypliny finansowej. Razem możemy osiągnąć więcej w myśl zasady Związku „Wszyscy dla jednego. Jeden dla wszystkich”.

- Z przynależności samorządów do związku metropolitalnego wynika wiele korzyści – m.in. węzły integracyjne, wspólne programy społeczno-gospodarcze, a także wspólna promocja – wylicza  Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa oraz współprzewodnicząca komisji ds. społeczno-gospodarczych OMGGS. - W Wejherowie, które jest członkiem Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot, widać wiele efektów działań, które poprawiają komfort i jakość życia mieszkańców naszego miasta.


Poniżej prezentujemy inwestycje i inne zadania realizowane przez Urząd Miejski w Wejherowie związane z przynależnością do Metropolii.

 

Węzeł integracyjny

Jedną z największych i najtrudniejszych inwestycji drogowych w Wejherowie jest budowa Węzła Integracyjnego Wejherowo-Kwiatowa oraz tunelu w ciągu ulicy Kwiatowej w Wejherowie. W ramach inwestycji przebudowana została już ulica 10 Lutego i część ulic: Kopernika, Dworcowej i Kwiatowej. Wybudowane zostało rondo przed dworcem PKP, miejsca postojowe dla taksówek, samochodów i rowerów oraz przystanki autobusowe. Niedawno oddano także do użytku parking po północnej stronie dworca PKP – pomiędzy torami kolejowymi, a drogą krajową nr 6. Połączony on został istniejącym przejściem z dworcem. Trwa budowa tunelu pod torami kolejowymi. Cały teren wokół budowy Węzła Integracyjnego Wejherowo-Kwiatowa zostanie zagospodarowany z uwzględnieniem terenów zielonych.

Termomodernizacja budynków

W Wejherowie realizowany jest projekt unijny termomodernizacji budynków, który służy ograniczeniu wydatków na ogrzewanie oraz ochronie środowiska i poprawie jakości powietrza w metropolii. Ponadto w ramach projektu ZIT, z którego środki pochodzą z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, na terenie Wejherowa trwa termomodernizacja sieci ciepłowniczych OPEC. Celem tych projektów jest poprawa efektywności istniejącej infrastruktury oraz przyłączenie nowych odbiorców do sieci ciepłowniczej.

Rewitalizacja Środmieścia

W Wejherowie realizowany jest także projekt Rewitalizacji Śródmieścia Wejherowa. Zadania dotyczą aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkańców oraz odbudowy infrastruktury publicznej w tym. remont budynków komunlanych, wspólnot mieszkaniowych wraz z zagospodarowaniem otoczenia, przestrzeni publicznych, w tym parków, skwerów. Do tej pory odnowiono m.in. budynek na potrzeby Klubu Integracji Społecznej, wykonano remont sześciu elewacji w budyn­kach wspólnot mieszkaniowych,  urządzono Park Cedron oraz zrealizowano ciąg pieszo-jezdny łączący ul. Dworcowąz ul.Spacerową i ciąg spacerowy wzdłuż ul. Sobieskiego. Warto dodać, iż program rewitalizacyjny to jeden z trudniejszych programów unijnych. Uczestniczy w nim zaledwie osiem miast na obszarze OMGGS.

Wspólne zakupy

Duże korzyści samorządy z obszaru metropolitalnego, w tym Wejherowo, uzyskują dzięki wspólnym zakupom. Oszczędności sięgają 80 mln złotych. Metropolia uzyskuje upusty cenowe w wysokości nawet 30 procent. Wspólnie kupowane są: energia elektryczna, gaz ziemny, paliwo do samochodów służbowych, olej opałowy, usługi pocztowe, a także urny wyborcze.

Wejherowo uczestniczy w pilotażu analizy wydatków w zamówieniach publicznych w samorządach metropolii. Z grupy 8 samorządów jednym z najwięcej wydających na lokalnym rynku było miasto Wejherowo – 85,1 proc.

 Metropolitalny Budżet Obywatelski

Wejherowo było jednym z dziewięciu samorządów uczestniczących w Metropolitalnym Budżecie Obywatelskim. Głosowanie odbywało się w tych samorządach w tym samym terminie, co pomogło m.in. w promocji budżetu obywatelskiego. Średnia frekwencja we wszystkich miastach wyniosła 13,26 proc., rekordową frekwencje odnotowano w Wejherowie, gdzie głosowało 21,64 proc. mieszkańców.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH