Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
niedziela, 21.10.2018 r. imieniny: Celiny, Hilarego, Janusza
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Wejherowski Biznesplan 2006 rozstrzygnięty.

Wejherowski Biznesplan 2006 rozstrzygnięty. W ostatnim tygodniu maja rozstrzygnięty został konkurs „Wejherowski Biznesplan 2006”. W poniedziałek 22 maja odbyły się finałowe prezentacje pięciu najlepszych projektów, zaś 26 maja nastąpiło ogłoszenie wyników połączone z wręczeniem nagród laureatom. Biznesplany, które zostały zakwalifikowane do finału oceniała kapituła konkursowa w składzie: Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa – Leszek GlazaPrezydent Miasta Wejherowa – Krzysztof HildebrandtPrezes Telewizji Chopin – Dariusz SchmidtkePrezes Firmy Almares – Roman GrzenkowiczPrezes Firmy Balex Metal – Lech BaranowskiLaureatka I edycji konkursu „Wejherowski Biznesplan 2005” – Marlena BorkPrzedstawiciel Firmy Orlex – Maciej Gębarowski Jury oceniało nie tylko pomysłowość, oryginalność projektów, fachowość przygotowania biznesplanu czy wiedzę kandydatów na przedsiębiorców, ale przede wszystkim szanse powodzenia i możliwość jak najszybszego rozpoczęcia przedsięwzięcia oraz determinację kandydata, świadczącą, iż za wszelką cenę będzie on dążył do uruchomienia własnej działalności gospodarczej. Niektóre pomysły, mimo wysokiej oceny pod względem merytorycznym i formalnym nie zajęły wyższego miejsca, gdyż zdaniem jurorów wdrożenie ich w życie wiązałoby się ze znacznie większymi kosztami niż przewidywali uczestnicy konkursu lub też wymagałoby to dłuższego okresu przygotowawczego. Po wnikliwej analizie kapituła postanowiła przyznać I miejsce Katarzynie Roszman za projekt „Salonik krawiecki”, II miejsce zajął projekt „Agencja reklamy multimedialnej” przygotowany przez Grzegorza Milewczyka i Michała Roszmana, a III miejsce „Wejherowska dekoratornia na Twoją miarę – aranżacja wnętrz” Karoliny Plenkiewicz–Pietruszkiewicz i Kamila Jasińskiego. Wyróżnienia otrzymały Mirosława Rompza za projekt „Hodowla królików przeznaczonych na ubój” oraz Magdalena Szatkowska i Daniela Okrój za projekt „Prywatne przedszkole”. Laureaci otrzymali nagrody finansowe ufundowane przez Prezydenta Miasta Wejherowa Krzysztofa Hildebrandta, a osoby wyróżnione nagrody ufundowane przez Firmę Orlex. Ponadto osoby te mogą liczyć na fachową pomoc wejherowskich biznesmenów przy uruchamianiu działalności gospodarczej, merytoryczną pomoc Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu, a także pomoc Kaszubskiego Banku Spółdzielczego przy zdobywaniu kredytów i bezpłatne utrzymywanie konta firmy przez rok w tymże banku.
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH