Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
11°
niedziela, 22.05.2022 r. imieniny: Emila, Neleny, Romy
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Węzeł ZRYW – starania zakończone sukcesem

Węzeł ZRYW – starania zakończone sukcesem
Spotkanie z wiceministrem Marcinem Horałą i wojewodą Dariuszem Drelichem z wejherowskimi samorządowcami na węźle ZRYW

Przyznanie miastu Wejherowo 18,8 mln zł dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2022 na budowę długo wyczekiwanego węzła ZRYW było dogodną okolicznością do spotkania na Śmiechowie w miejscu planowanej inwestycji przedstawicieli rządu z samorządowcami. Wzięli w nim udział m.in. wiceminister infrastruktury Marcin Horała, wojewoda pomorski Dariusz Drelich, prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt i starosta wejherowski Gabriela Lisius.

Podczas spotkania przypomniano, że budowa węzła docelowo ma kosztować łącznie około 45 mln zł, z czego koszty kwalifikowane zadania to 37 565 000 zł. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do 2025 roku to 50% kosztów kwalifikowanych, czyli 18 782 500 zł. Roboty mają ruszyć jeszcze w tym roku. Inwestorem zadania, które będzie polegało na wykonaniu tunelu pod drogą krajową nr 6 oraz budowie ronda od strony torów kolejowych i wykonaniu sieci dróg dojazdowych o długości około 2 km, będzie miasto Wejherowo. Natomiast zgodnie z porozumieniem z lipca 2017 roku, zawartym między PKP PLK S.A. i miastem Wejherowo oraz Powiatem Wejherowskim i Województwem Pomorskim, budową tunelu pod torami zajmą się i sfinansują PKP Polskie Linie Kolejowe. Koszt budowy wiaduktu kolejowego, przejścia dla pieszych pod torami i przebudowy infrastruktury kolejowej ma kosztować około 13 mln zł.

Jak podkreślił prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt węzeł ZRYW to największa wejherowska inwestycja drogowa, której miasto Wejherowo samodzielnie nie miałoby możliwości zrealizowania z własnych środków, dlatego prowadzono długotrwałe starania o pozyskanie ze środków zewnętrznych.

- Cieszymy się, że podjęte starania zakończyły się powodzeniem. Dzięki zrozumieniu i przychylności życzliwych miastu osób, takich jak wiceminister infrastruktury Marcin Horała i wojewoda pomorski Dariusz Drelich, ta inwestycja jest realna – podkreślił prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt.

Wejherowo przoduje w inwestycjach

- Węzeł ZRYW to inwestycja niezwykle ważna dla miasta Wejherowa i całego powiatu wejherowskiego. Zapewnienie środków z Rządowego Fuduszu Rozwoju Dróg, to ważny krok w kierunku realizacji tej inwestycji drogowej i niemal pewność, że ona powstanie. Rząd polski chce wspierać samorządy, by tworzyć warunki do poprawy jakości życia mieszkańców - powiedział wiceminister infrastruktury Marcin Horała wyrażając nadzieję, że budowa tego węzła komunikacyjnego rozładuje korki oraz ułatwi dojazd do domów, do pracy i szkół. Wyraził też przekonanie, że prezydent Wejherowa skutecznie przeprowadzi przetarg i sprawnie pokieruje realizacją tej inwestycji.

Wojewoda pomorski Dariusz Drelich powiedział, że Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, który ostatnio zatwierdził premier Mateusz Morawiecki, może mieć takie znaczenie dla samorządów, jak dla rodzin program 500 plus. Podkreślił też, że budowa węzła ZRYW od 2019 roku jest największą inwestycją w województwie w zakresie budowy dróg na terenie miast rangi powiatu, a Wejherowo w tych inwestycjach przoduje.

- W Wejherowie, żeby przedostać się na drugą stroną miasta, trzeba dokonać bardzo długiego objazdu i czekania w korkach. Odczuwają ten problem nie tylko mieszkańcy, ale również turyści przyjeżdżający nad morze. Wejherowo przygotowuje się od dłuższego czasu na skomunikowanie się z istniejącą siecią tras szybkiego ruchu, w tym S6 i budowaną Trasą Kaszubską. Ta inwestycja spowoduje zwiększenie atrakcyjności naszego regionu i całego województwa dla turystów i przedsiębiorców - mówił wojewoda pomorski Dariusz Drelich gratulując wejherowskim samorządowcom bardzo dobrze i mocno umotywowanego wniosku.

Wojewoda podkreślił, że o pozyskanie środków na budowę węzła ZRYW zabiegali intensywnie, przedstawiając liczne argumenty, zarówno Prezydent Miasta Wejherowa Krzysztof Hildebrandt, Starosta Powiatu Wejherowskiego Gabriela Lisius, jak również radni i mieszkańcy.

Akcja społeczna potrzebna i skuteczna

Należy przypomnieć zwłaszcza akcję społeczną ZRYW NA ŚMIECHOWIE, która rozpoczęła się na początku stycznia 2021 roku. Jej celem było pozyskanie finansowego wsparcie ze strony rządu na budowę bezkolizyjnego Węzła Zryw z tunelem w Śmiechowie. W tym celu powstała specjalna petycja skierowana do GDDKiA oraz rządu i pomorskich parlamentarzystów, którą 13 kwietnia 2021 roku w imieniu mieszkańców i radnych złożyli miejscy radni Mariusz Łupina, Jacek Gafka, Wojciech Kozłowski i Tomir Ponka. Pomimo pandemii, która bardzo utrudniała zbieranie podpisów, łącznie apel podpisało co najmniej 1366. mieszkańców. Organizatorzy akcji bardzo dziękują wszystkim mieszkańcom za poparcie petycji, która była potrzebna i skuteczna.

- Z zadowoleniem możemy poinformować mieszkańców, że nasza wspólna akcja ZRYW NA ŚMIECHOWIE przyniosła pożądany sukces, a wspólne zaangażowanie ponad podziałami politycznymi przełoży się na możliwość połączenia drogowego części północnej i południowej Wejherowa, tak bardzo koniecznej dla naszego miasta. – mówił radny Tomir Ponka w imieniu organizatorów akcji. - Jak widać nasza petycja została usłyszana zarówno w Warszawie, jak i województwie. Przy wsparciu mieszkańców stała się dodatkowym argumentem w skutecznym pozyskaniu środków przez Prezydenta Krzysztofa Hildebrandta. Dzięki działaniom Prezydenta Wejherowa i wszystkim, którzy podpisali petycję Wejherowo dostało 18,8 mln zł dotacji na tę inwestycję.

 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH