Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
11°
poniedziałek, 1.06.2020 r. imieniny: Gracji, Jakuba, Konrada
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Wieści z ratusza nr 28/2007

Lato z WilkamiPrezydent miasta Krzysztof Hildebrandt zaprasza wszystkich mieszkańców i turystów na kolejny, dwudniowy festyn wakacyjny. Pierwszy dzień zabawy, sobota 14 lipca, został włączony w cykl telewizyjnych spotkań "Lato z Telewizją Gdańsk". Do Wejherowa zawitają dziennikarze programu 3 TVP, by pokazać nasze miasto i ziemię wejherowską, oraz porozmawiać z mieszkańcami. Jednocześnie w godz.15.00-20.00 w Parku Miejskim będzie trwała zabawa rodzinna. W programie m. in. spektakl "Parobek królem" w wykonaniu teatru Maszoperia, parada międzynarodowych drużyn balonowych i zawody balonowe, konkursy i zabawy rodzinne, bezpłatna nauka chodzenia z kijkami NORDIC WALKING, a także pokazy jachtów sterowanych na stawie w parku. Ponadto wystąpią zespoły: instrumentów dętych Wejher Band, kaszubski Redzanie i tańca nowoczesnego Spin. Rycerze Chorągwi Wejhera stoczą bitwę, a gości festynu odwiedzi Jakub Wejher we własnej osobie. Podczas festynu czynne będą stoiska regionalne.Natomiast niedziela w parku przebiegać będzie w rytm muzyki rockowej i bluesowej. Poczynając od godz. 18.30 na scenie w parku wystąpią zespoły Nadmiar, grający muzykę rockowo-bluesową, następnie rockowe Żywioły, a o godz. 21.00 zagra gwiazda wieczoru, megazespół Wilki. Wilków nikomu już nie trzeba przedstawiać. Zakończenie festynu zaplanowano na godz. 23.00. Są wnioski świadczeń rodzinnychDo Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej trafiły druki wniosku o przyznanie zasiłku rodzinnego na okres od września b.r. do sierpnia roku 2008, których wzory ośrodek otrzymał niedawno z Warszawy. Druki dostępne są w siedzibie MOPS-u, w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta, można je również pobrać ze strony internetowej www.mops.wejherowo.pl.Wnioski są przyjmowane tylko z kompletem dokumentów: 1) zaświadczeniem z Urzędu Skarbowego o dochodach za rok 2006, 2) zaświadczeniem, że dziecko urodzone do 1991 roku kontynuuje naukę, 3) w przypadku ubiegania się o dodatek z tytułu urlopu wychowawczego wymagane jest zaświadczenie z ZUS o zgłoszeniu do ubezpieczenia społecznego. Do wniosku trzeba dołączyć kopie wymaganych dokumentów, a oryginały dostarczyć pracownikom MOPS do wglądu.Aby usprawnić obsługę świadczeniobiorców i zlikwidować kolejki, dyrektor MOPS Ewa Kłosowska wprowadziła system numerków. Numerek, wyznaczający datę i godzinę spotkania z urzędnikiem pobiera się w sekretariacie. Ponadto w godzinach 10.00-14.00 w ośrodku dyżuruje wolontariuszka, która będzie pomagała świadczenioborcowm w wypełnianiu wniosków. Przypominamy też, że osoby, które otrzymują  tylko zasiłek pielęgnacyjny nie muszą składać nowych wniosków. Pomorskie Warsztaty Operatorskie Wejherowskie Centrum Kultury przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego organizuje w dniach 12-15 września b.r. Pomorskie Warsztaty Operatorskie - Wejherowo 2007. Mogą wziąć w nich udział wszyscy zainteresowani filmem, którzy dotąd nie zrealizowali obrazu filmowego - nie liczą się filmiki zrobione komórką lub aparatem cyfrowym. Zajęcia poprowadzą fachowcy z Państwowej Wyższej Szkoły Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi: Tomasz Edelmana i Paweł Siedlik, pod których nadzorem uczestnicy warsztatów będą kręcili film krótkometrażowy-etiudę.Warsztaty mają na celu stworzenie młodym ludziom warunków do rozwijania aktywności twórczej i doskonalenie ich umiejętności. Aby wziąć udział w warsztatach należy mieć ukończone 16 lat, własną kamerę video i do 31 lipca b.r. dostarczyć wypełnioną kartę zgłoszenia wraz z pracami  fotograficznymi lub plastycznymi. Kartę zgłoszenia można pobrać ze strony:  www.wck.wejher.pl.Zgłoszenie należy nadesłać na płycie CD oraz drogą elektroniczną na adres: Wejherowskie Centrum Kultury, ul. Sobieskiego 255, 84-200 Wejherowo e: wck@oknet.com.pl z dopiskiem WARSZTATY OPERATORSKIE. Liczba uczestników jest ograniczona dlatego kryterium doboru uczestników zależy od kolejność zgłoszeń. Warsztaty są bezpłatne, a WCK zapewnia bezpłatne zakwaterowanie dla uczestników z miejscowości oddalonych od Wejherowa o ponad 60 km. Organizator zapewnia także wyżywienie wszystkim uczestnikom. Urząd Miejski  w Wejherowie, tel. 058 677 70 23
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH