Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
sobota, 5.12.2020 r. imieniny: Kryspiny, Norberta, Sabiny
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Wkrótce ruszy budowa ul. Necla i Gryfa Pomorskiego

Wkrótce ruszy budowa ul. Necla i Gryfa Pomorskiego
22 czerwca upłynął termin składania ofert w przetargu nieograniczonym na budowę ulicy Necla i Gryfa Pomorskiego w Wejherowie. Oznacza to, że już wkrótce rozpocznie się budowa tej długo wyczekiwanej przez mieszkańców inwestycji. W Ratuszu odbyło się spotkanie dotyczące przygotowań do tej inwestycji.
 
W spotkaniu uczestniczyli zastępcy prezydenta Wejherowa Beata Rutkiewicz i Arkadiusz Kraszkiewicz oraz radni z dzielnicy Śmiechowo, którzy zabiegali o realizację inwestycji: Mariusz Łupina, Jacek Gafka, Henryk Kanczkowski i Tomir Ponka. Celem spotkania było omówienie stanu zaawansowania przygotowań. Radni interesowali się także pomocą, którą mogą udzielić na etapie realizacji prac np. w kontaktach z mieszkańcami.  
 
 
Inwestycja drogowa obejmuje budowę nowej jezdni, chodników i ścieżki rowerowej wraz z towarzysząca infrastrukturą techniczną na odcinku od ronda ul. Chmielewskiego i ul. Asnyka do ul. Orzeszkowej w Wejherowie. Na ww. zadanie wpłynęły cztery oferty w przedziale cenowym od prawie 9 mln zł do 16 mln zł. Obecnie trwa ocena ofert. Przewidywany termin podpisania umowy został wyznaczony na sierpień 2020 r, zaś termin realizacji zadania to lata 2020 – 2023.
 
Jak mówi zastępca prezydenta Beata Rutkiewicz, inwestycja otrzymała dofinansowanie z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych wyniesie 50% kosztów kwalifikowanych, które obejmą m.in. branżę drogową, kanalizację deszczową, oświetlenie, czy też branżę mostową – przepusty, zieleń i małą architekturę. W kosztach realizacji zadania partycypuje również Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni, które zapłaci za wykonaną sieć wodociągową i kanalizację sanitarną. Natomiast Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. ze środków własnych wykona przebudowę sieci ciepłowniczej na odcinku ul. Gryfa Pomorskiego.
 
Wiele korzyści dla mieszkańców
 
Z rychłej budowy ul. Necla i ul. Gryfa Pomorskiego nie kryją satysfakcji wejherowscy radni, którzy podkreślają, że będzie to nie tylko jedna z większych inwestycji drogowych w najbliższym czasie, ale również jedna z ważniejszych z punktu widzenia mieszkańców.
 
- Będzie to kolejna fantastyczna inwestycja w naszym mieście, która jest namacalnym dowodem bardzo dobrej współpracy Prezydenta Miasta Krzysztof Hildebrandt z Radą Miasta – mówi radny Jacek Gafka.
 
- Jestem bardzo zadowolony z kolejnej dobrej decyzji dla mieszkańców Wejherowa –  podkreśla radny Mariusz Łupina.
 
- Cieszę się, że niebawem rozpocznie się ta bardzo ważna inwestycja, której efektem będzie zdecydowana poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz zwiększenie komfortu jazdy - dodaje radny Henryk Kanczkowski.
 
- Jest to ważna i oczekiwana inwestycja, która posłuży nie tylko wejherowianom, ale również mieszkańcom innych miejscowości. Cieszę się, że mogę poprzez podejmowane działania Rady Miasta wspierać rozwój miasta i popierać realizację takich inwestycji jak choćby ta – podsumowuje radny Tomir Ponka.
 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH