Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
-8°
środa, 23.01.2019 r. imieniny: Fernandy, Jana, Rajmundy
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Wspólny bilet na Pomorzu

Wspólny bilet na Pomorzu

W województwie pomorskim od 2020 r. będzie realizowany ujednolicony system płatności obejmujący wszystkich przewoźników na Pomorzu. Marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, Ryszard Świlski, członek zarządu województwa, przedstawiciele Obszaru Metropolitalnego Gdańsk - Gdynia - Sopot oraz włodarze Wejherowa, Tczewa, Słupska, Chojnic i Ustki podpisali w urzędzie marszałkowskim list intencyjny dotyczący wdrożenia ujednoliconego systemu opłat.

Zmiany mają objąć wszystkich przewoźników w województwie pomorskim. Nowy system ma ułatwić poruszanie się mieszkańcom i przede wszystkim zlikwidować chaos komunikacyjny, najczęściej odczuwalny w samym Trójmieście. Jak mówi Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa, dzięki wprowadzeniu Systemu, pasażerowie będą mogli podróżować na podstawie jednego, elektronicznego biletu, a zadaniem systemu będzie dopasowanie taryf.

Wdrożenie programu nastąpi do 30 czerwca 2020 r., a jego szacowany całkowity koszt wynosi 55 mln zł (bez kwot na wyposażenie autobusów przewoźników prywatnych).

- Regionalny system poboru opłat za przewozy w transporcie pasażerskim oraz jednolitej informacji pasażerskiej jest jednym z elementów szerszej polityki promowania publicznego transportu zbiorowego w regionie – mówi marszałek Mieczysław Struk. - Wdrożenie w województwie pomorskim tego wspólnego, dla wszystkich organizatorów transportu i przewoźników, systemu jest kolejnym, można wręcz powiedzieć, że ostatecznym krokiem do uproszczenia sposobu uiszczania opłat za przejazd komunikacją zbiorową w regionie, a w szczególności Aglomeracji Trójmiejskiej.

Jak powiedział marszałek Mieczysław Struk, jednym z elementów wspomnianej polityki w zakresie zwiększania atrakcyjności publicznego transportu zbiorowego było wybudowanie przez Województwo Pomorskie całkowicie nowej linii kolejowej - Pomorskiej Kolei Metropolitalnej (pierwszej linii kolejowej wybudowanej w Polsce po roku 1989), łączącej Gdańsk i Gdynię z Portem Lotniczym oraz „tzw. korytarzem kościerskim”. Towarzyszące temu inwestycje miast w infrastrukturę dojazdową oraz tabor w komunikacji miejskiej, powodują, iż wspólny cel samorządów staje się realny. 

Naczelnym celem uruchamianego dziś Programu jest wdrożenie na obszarze województwa pomorskiego wspólnego dla wszystkich organizatorów transportu i przewoźników - systemu poboru opłat za przewozy w transporcie pasażerskim oraz jednolitej informacji pasażerskiej. W konsekwencji zintegrowania poszczególnych podsystemów transportu, zarządzanych przez organizatorów wszystkich szczebli (województwo, powiaty i gminy), oczekiwane jest zwiększenie korzystania z udziału publicznego transportu zbiorowego w ogólnej liczbie podróży mieszkańców. Zakłada się, iż wprowadzenie systemu jednolitych, prostych płatności za przejazdy jednorazowe oraz bilety okresowe w znakomity sposób podniesie standard korzystania ze środków transportu publicznego i zwiększy ich wykorzystanie. Istniejący system transportu zbiorowego w pomorskim, choć coraz nowocześniejszy i rozbudowany, wciąż nie spełnia oczekiwań podróżnych. Pasażerowie nie mają zapewnionej możliwości dokonywania racjonalnego dla siebie wyboru trasy przejazdu i środka transportu, choć na obszarze województwa pomorskiego funkcjonuje ponad 2 500 linii transportu zbiorowego (różnych organizatorów) oraz ok. 90 wojewódzkich relacji kolejowych.

Dodatkowo planuje się inne, towarzyszące udogodnienia dla pasażerów: informacja pasażerska zintegrowana dla woj. pomorskiego - pasażer komunikacji publicznej w będzie miał dostęp do regionalnej informacji pasażerskiej wszystkich organizatorów transportu publicznego i przewoźników w regionie wraz z możliwością planowania oraz optymalizacji taryfowej podróży,  planer podróży, w tym dla osób niepełnosprawnych, oferowanie produktów turystycznych komercyjnych (np. łączone opłaty za przejazd i usługi turystyczne).

 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH