Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
14°
środa, 30.09.2020 r. imieniny: Geraldy, Honoriusza, Wery
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

28 czerwca 2020 roku zostaną przeprowadzone wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Lokale obwodowych komisji wyborczych otwarte będą w godzinach od 7 do 21.

Jak informuje Bogusław Suwara, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Wejherowa ds. wyborów, w Wejherowie utworzono 21 obwodów głosowania, w tym 17 stałych obwodów głosowania i 4 obwody zamknięte (Areszt Śledczy, Szpital Specjalistyczny oraz dwa Domy Pomocy Społecznej).

Z 17 lokali wyborczych, 10 lokali dostosowanych jest do potrzeb wyborców z niepełnosprawnością. Informacja o granicach obwodów głosowania, ich numerach oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych udostępniona jest w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie miasta Wejherowa www.wejherowo.pl, na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wejherowie i jednostkach organizacyjnych miasta, a także na słupach ogłoszeniowych na terenie całego miasta.

Granice obwodów głosowania, ich numery oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych dostępne są również w załączniku poniżej.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH