Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
poniedziałek, 30.11.2020 r. imieniny: Andrzeja, Maury, Ondraszka
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

12 lipca 2020 roku zostanie przeprowadzona druga tura wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Lokale obwodowych komisji wyborczych otwarte będą w godzinach od 7 do 21.

W Wejherowie utworzono 21 obwodów głosowania, w tym 17 stałych obwodów głosowania i 4 obwody zamknięte (Areszt Śledczy, Szpital Specjalistyczny oraz dwa Domy Pomocy Społecznej).

Z 17 lokali wyborczych, 10 lokali dostosowanych jest do potrzeb wyborców z niepełnosprawnością. Informacja o granicach obwodów głosowania, ich numerach oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych udostępniona jest w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie miasta Wejherowa www.wejherowo.pl, na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wejherowie i jednostkach organizacyjnych miasta, a także na słupach ogłoszeniowych na terenie całego miasta.

W związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 lipca 2020 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii CIVID-19 dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz szczegółowych zasad bezpieczeństwa sanitarnego w lokalu wyborczym zapewnia się obsługę w pierwszej kolejności:

a) osób powyżej 60. roku życia

b) kobiet w ciąży

c) osób z dzieckiem do lat 3.

d) osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub, które ze względu na stan zdrowia nie mogą poruszać się samodzielnie.

Granice obwodów głosowania, ich numery oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych  są takie same  jak podczas głosowania w pierwszej turze. Patrz - załącznik poniżej.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH