Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
niedziela, 23.02.2020 r. imieniny: Damiana, Romana, Romany
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

X Wejherowski Konkurs Literacki „Powiew Weny”

X Wejherowski Konkurs Literacki „Powiew Weny”

Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie ogłasza X  Edycję Wejherowskiego Konkursu Literackiego „Powiew Weny” pod patronatem Prezydenta Miasta Wejherowa Krzysztofa Hildebrandta. Temat tegorocznego konkursu brzmi: „Niech ten jubileusz milowym będzie kamieniem…” 

Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do autorów mieszkających na terenie województwa pomorskiego. Rozgrywany jest w kategorii prozy i poezji w dwóch grupach wiekowych: „A” - od 16 do l9 lat oraz „B” - powyżej 20 lat. 

W grupie wiekowej „A” obowiązuje jedna kategoria, w której można przedstawić utwory poetyckie lub prozatorskie.  W grupie wiekowej B dwie kategorie: proza i poezja. W prozie są do wyboru 2 gatunki: opowiadanie – 10 stron maszynopisu i słuchowisko – do 15 minut (max. 1500 wyrazów). W poezji należy przedstawić obowiązkowo 3 utwory poetyckie. Nagradzane będą zwłaszcza nowoczesne rozwiązania leksykalne i interesujące formy poetyckie. Motto konkursu ma stanowić dla autorów inspirację. Ich prace mogą bezpośrednio lub metaforycznie nawiązywać do tematu jubileuszu 

Wymagania techniczne: praca musi być przygotowana w edytorze tekstowym, czcionka Times New Roman (wielkość 12, marginesy 2,5 cm, odstępy między wierszami 1,5). 

Prace (oznaczone kategorią i grupą wiekową) należy dostarczyć w 3 egzemplarzach maszynopisu oraz dodatkowo na płycie CD lub przesłać na adres: Miejska Biblioteka Publiczna, 84-200 Wejherowo ul. Kaszubska 14 z dopiskiem: „Powiew Weny ” - do 16 października 2015 roku. 

Pracę konkursową należy opatrzyć godłem, czyli słowem, logiem lub hasłem maskującym właściwą tożsamość autora (innym, niż w poprzednich edycjach konkursu, jeżeli autor brał w nich udział. Godłem należy podpisać również osobną kopertę z danymi osobowymi (imię i nazwisko, wiek, adres korespondencyjny, telefon autora). Koperta powinna być zaklejona. 

Utwory nadesłane na konkurs nie mogą być wcześnie nagradzane w innych konkursach ani publikowane. Do zgłoszenia należy dołączyć informację, że autor wyraża zgodę na bezpłatną publikację jego tekstu w almanachu pokonkursowym, a tym samym na poprawki redakcyjno-korektorskie. Informacja powinna zawierać czytelny podpis autora. Warunkiem niezbędnym do odbioru nagrody jest obecność na uroczystym ogłoszeniu wyników. W przypadku absencji laureata, jego nagroda zostaje anulowana.  Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 4 listopada 2015 roku. 

Nad przebiegiem konkursu czuwać będzie komisja konkursowa w składzie: 

1. Przewodniczący Komisji Konkursowej Bogdan Tokłowicz – przewodniczący Rady Miasta Wejherowa; 2. Ekspert merytoryczny Tadeusz Dąbrowski – poeta, eseista, krytyk literacki, redaktor dwumiesięcznika literackiego „Topos”, dyrektor artystyczny festiwalu Europejski Poeta Wolności; 3-Członkowie komisji: Barbara Gusman – dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wejherowie, Ewelina Magdziarczyk-Plebanek – teatrolog, kulturoznawca, bibliotekarz, Henryk Połchowski – dziennikarz, pisarz, poeta; 4-Sekretarz konkursu: Krzysztof Powałka – pracownik biblioteki.

Nagrody finansowe funduje Prezydent Miasta Wejherowa Krzysztof Hildebrandt, zaś nagrody rzeczowe - Starosta Powiatu Wejherowskiego Gabriela Lisius

Więcej na stronie www.biblioteka.wejherowo.pl

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH