Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
-1°
środa, 27.01.2021 r. imieniny: Anieli, Juliana, Przemysława
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

XV Wejherowski Konkurs Literacki „Powiew Weny”

XV Wejherowski Konkurs Literacki „Powiew Weny”
Zapowiedź konkursu literackiego Powiew Weny

Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Majkowskiego w Wejherowie organizuje XV edycję Wejherowskiego Konkursu Literackiego „Powiew Weny” pod patronatem Prezydenta Miasta Wejherowa Krzysztofa Hildebrandta. Motto tegorocznego konkursu brzmi: ,,Gdy strach, a nie zegar czas odmierza” (Wiesław Myśliwski).

Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest zarówno do debiutantów jak i dojrzałych autorów, mieszkających na terenie województwa pomorskiego. Celem konkursu jest inspiracja i popularyzacja twórców literatury, ujawnienie ich talentów oraz stworzenie możliwości publikacji najlepszych utworów.

Konkurs rozgrywany jest w dwóch grupach wiekowych: A - od 16 do 19 lat oraz  B - od 20 lat. W grupie wiekowej „B” obowiązują dwie kategorie: proza i poezja. Natomiast w grupie wiekowej „A” obowiązuje tylko jedna kategoria, w której można przedstawiać utwory poetyckie lub prozatorskie.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie utworów literackich nawiązujących do motta konkursu w jednej z dwóch kategorii:

I - Proza: gatunek dowolny - do 10 stron maszynopisu

II - Poezja: należy przedstawić 3 utwory poetyckie

Nagradzane będą zwłaszcza nowoczesne rozwiązania leksykalne i interesujące formy poetyckie. Każdy uczestnik może nadesłać na konkurs tylko jedną pracę Motto konkursu – słowa Wiesława Myśliwskiego, ma stanowić dla autorów inspirację lub metaforycznie nawiązywać do tematu strachu, stanu zagrożenia, w tym do trudnej sytuacji epidemiologicznej na świecie w 2020 roku. Utwory nadesłane na konkurs nie mogą być wcześnie nagradzane w innych konkursach, ani publikowane.

Praca (oznaczona kategorią i grupą wiekową A lub B) musi być przygotowana w edytorze tekstowym - czcionką Times New Roman (wielkość czcionki 12, marginesy2,5 cm, odstępy między wierszami 1,5). Musi być również oznaczona godłem (logo, hasło maskujące tożsamość autora) innym niż w poprzednich konkursach. Godłem należy podpisać także osobną kopertę z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym (Załącznik nr 1 w Regulaminie), zawierającym dane osobowe i stosowne zgody z czytelnym podpisem. Koperta musi być zaklejona.

Pracę konkursową należy dostarczyć w 3 egzemplarzach maszynopisu oraz dodatkowo w wersji elektronicznej na dowolnym nośniku (organizator nie zwraca dostarczonych materiałów), lub przesłać pod adres: Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Kaszubska 14, 84-200 Wejherowo, z dopiskiem: ,,Powiew Weny” - w  terminie do 6 listopada 2020 roku (decyduje data wpływu do Organizatora).

Organizatorzy przewidują przyznanie I, II, III nagrody oraz wyróżnień w każdej kategorii wiekowej oraz nagrodę GRAND PRIX. Dla młodzieży przewiduje się nagrody rzeczowe, a dla dorosłych finansowe. Organizator zastrzega sobie prawo do dowolnego podziału nagród, bądź nieprzyznnaia poszczególnych nagród lub wyróżnień.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi na przełomie listopada i grudnia 2020 roku w formie adekwatnej do aktualnej sytuacji epidemiologicznej. Imiona i nazwiska laureatów będą podane do publicznej wiadomości. Prace po konkursie będą zniszczone, a nagrodzone opublikowane.

Nad przebiegiem konkursu czuwać będzie komisja konkursowa powołana przez Dyrektora biblioteki w składzie: Daniel Odija - pisarz, dziennikarz, publicysta i animator kultury, Piotr Schmandt - pisarz, pracownik Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej, Michał Jeliński - Kierownik Wydziału Kultury, Spraw Społecznych, Promocji i Turystyki w UM Wejherowo oraz Ewelina Magdziarczyk-Plebanek - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wejherowie, teatrolog, kulturoznawca.

Nagrody finansowe funduje Prezydent Miasta Wejherowa Krzysztof Hildebrandt.  Nagrody rzeczowe Starosta Wejherowski Gabriela Lisius.

Więcej szczegółów oraz kartę zgłoszeń z odpowiednimi zgodami zawiera Regulamin konkursu.

 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH