Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
poniedziałek, 17.02.2020 r. imieniny: Donata, Gizeli, Łukasza
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Z myślą o ekologii

Z myślą o ekologii

Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt podpisał List Intencyjny z przedstawicielami władz Grupy LOTOS S.A. w sprawie współpracy dotyczącej realizacji dostaw wodoru dla taboru MZK Wejherowo Sp.z o.o.  Jest to pierwszy krok do tego, aby w przyszłości po mieście jeździły autobusy na wodór.

W preambule Listu Intencyjnego zapisano chęć podjęcia współpracy dotyczącej realizacji dostaw wodoru oraz związanej z tym infrastruktury dla autobusów komunikacji miejskiej z ogniwami paliwowymi FCEB planowanymi do zakupu przez MZK Wejherowo. Strony deklarują gotowość wzajemnej współpracy w określonym w niniejszym liście intencyjnym zakresie.

Ideą przyświecającą podjęciu się trwałej, wzajemnej współpracy pomiędzy Stronami jest możliwość zastosowania najnowszych technologii umożliwiających dostawy wodoru oraz ich wykorzystanie w celu tankowania wodorem taboru miejskiego. Zakłada się, że współpraca obu Stron umożliwi realizację inicjatyw przyczyniających się do rozwoju najnowszych technologii mających wpływ na ochronę środowiska naturalnego oraz poprawę szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

Jesteśmy zainteresowani nowymi technologiami, które z jednej strony podniosą komfort pasażerów poprzez zmniejszenie hałasu w autobusach, a z drugiej strony nie emitują zanieczyszczeń do środowiska. Jest to o tyle ważne, iż miejskie autobusy tylko w ciągu jednego roku pokonują na swoich liniach ponad 1 mln 700 tys. km i zużywają około 600 tys. litrów paliwa – mówi Prezydent Krzysztof Hildebrandt

Pod Listem Intencyjnym swoje podpisy złożyli: wiceprezes „Lotosu” ds. produkcji i handlu Jarosław Kawula, wiceprezes „Lotosu” ds. ekonomiczno-finansowych Mateusz Aleksander Bonca, prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt i prezes MZK Czesław Kordel.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH