Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
-1°
środa, 1.12.2021 r. imieniny: Blanki, Edmunda, Eligiusza
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Zagospodarowane podwórze

Zagospodarowane podwórze
Odbiór zabudowy podwórza Wspólnoty pl. J. Wejherowa 20

Wspólnoty Mieszkaniowe z Pl. J. Wejhera 20, 20A i 20C zakończyły zagospodarowanie swoich podwórek (m.in. wykonanie trawników, nowe nasadzenia krzewów, miejsca parkingowe) wraz z budową kanalizacji deszczowej. To kolejne zadanie zrealizowane z projektu „Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa”, na który miasto Wejherowo zdobyło dofinansowanie unijne. Każda wspólnota partycypowała w kosztach zadania, którego całkowita wartość wyniosła 346.856,61 zł.

- Większość prac, jakie tutaj wykonano, znajduje się pod ziemią i teraz tego nie widać. Robotnicy wykonujący te prace mocno się napracowali. Niektóre kamienie były zamurowane i trzeba to było rozbijać. Dlatego tak długo trwało wykonanie wszystkich zaplanowanych prac – mówi Bogumiła Voigt-Gawczyńska, przewodnicząca Zarządu Wspólnoty 20A dziękując za wykonanie kanalizacji deszczowej oraz zagospodarowanie terenu z utwardzeniem miejsc parkingowych oraz nasadzeniem trawników i krzewów włącznie.

Inwestycja otrzymała dofinansowanie z projektu "Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w oparciu o środki pozyskane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wartość zadania dla Wspólnoty pl. J. Wejhera 20 wyniosła 173.428,40 zł z czego kwota dofinansowania wyniosła  71.820 zł, a pozostałe środki stanowiły wkład własny wspólnoty mieszkaniowej.

Wartość zadania dla Pl. J. Wejhera 20 A wyniosła 135.274,16 zł, z czego kwota dofinansowania wyniosła 56.019,60 zł, a pozostałe środki stanowiły wkład własny wspólnoty mieszkaniowej.

Wartość zadania dla Pl. J. Wejhera 20 C wyniosła 38.154,25 zł, z czego kwota dofinansowania wyniosła  15.800,40 zł, a pozostałe środki stanowiły wkład własny wspólnoty mieszkaniowej.

Podwórze nieruchomości pl. Jakuba Wejhera 20 - przed rewitalizacją

Podwórze nieruchomości pl. Jakuba Wejhera 20 - po rewitalizacji

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH