Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
14°
środa, 23.10.2019 r. imieniny: Edwarda, Marleny, Seweryna
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Zakończono kolejny projekt unijny

Zakończono kolejny projekt unijny    11 marca br. nastąpiło oficjalne zakończenie robót budowlanych zrealizowanych na terenie miasta i gminy Wejherowo w ramach projektu „Dolina Redy i Chylonki - zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków”. Uroczystość kończącą tą inwestycję otworzył prezes Zarządu Pewik Gdynia Sp. z o.o. Henryk Tomaszewski, który jednocześnie omówił całość projektu.   Prezes podkreślił, iż projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i przyczynia się do zmniejszenia różnic gospodarczych i społecznych pomiędzy obywatelami Unii. Zaznaczył również, że charakter wykonanych prac stawia nasz region w rzędzie czołówki krajowej, gdyż w innych rejonach samorządy są dopiero na etapie przygotowań do podobnych przedsięwzięć inwestycyjnych. Podkreślić należy, że jest to projekt realizowany przez spółkę PEWIK we współpracy z 6. samorządami.    Na terenie miasta Wejherowa zadanie nosiło nazwę: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w mieście Wejherowo w dzielnicach Śmiechowo oraz dz. Zachodniej”. Koszt inwestycji wyniósł ok. 2 min euro brutto, tj. prawie 8 mln zł.  - Dzięki tej inwestycji w zasadzie zostaje zamknięty na dziś temat sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w Wejherowie. Praktycznie na początku dekady udało się uporządkować gospodarkę wodno-ściekową. Nie mniej jednak należało jeszcze w kilku miejscach wybudować sieć do istniejących budynków. Trzeba podkreślić, że po raz pierwszy w naszym mieście zbudowano infrastrukturę, na której dopiero będą się osiedlać mieszkańcy. Przypomnę, że pierwsze prace w tym kierunku podjęto w 2000 roku zabiegając o środki unijne. Natomiast finał przedsięwzięcia ma miejsce w roku 2008, a całego dużego projektu - w 2010 roku, co pokazuje że cały proces od pomysłu do realizacji będzie trwał 10 lat i obejmuje trzy kadencje władz samorządowych - mówi Wojciech Kozłowski podkreślając jak ważna jest konsekwencja w działaniu oraz ciągłość i kontynuacja w procesie inwestycyjnym, co powinno być zapewnione przy stabilności władzy samorządowej.     Przypomnijmy, że realizację kontraktu rozpoczęto 10 kwietnia 2006 r., a zakończono w styczniu bieżącego roku. Roboty wykonywało Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „Półwysep" - Kazimierz Okrój i Stanisław Gruba - Spółka jawna z Redy. Podczas spotkania zastępca prezydenta Wejherowa Wojciech Kozłowski podziękował przedstawicielom spółki Pewik oraz wykonawcy za wykonanie tej inwestycji. Jak przy każdej inwestycji, występowały problemy, które zostały rozwiązane, a zwłaszcza że przy inwestycjach ze środków unijnych problemów jest więcej.     Prezydent poinformował, że w ciągu 2 lat wybudowano w Wejherowie 13,2 km sieci wodociągowej i 4,1 km sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków o wydajności ok. 460 m3 na dobę.  W ramach tych prac wykonano: sieć wodociągową i kanalizację sanitarną wraz z przepompownią ścieków dla rejonu ulic Nowowiejskiego i Chopina, sieć wodociągową dla rejonu ulic Norwida i części ul. Fenikowskiego, sieć kanalizacji sanitarnej dla rejonu ulicy Rybackiej, sieć wodociągową i kanalizacji sanitarnej dla Dzielnicy Zachodniej - część północna, sieć wodociągową w Dzielnicy Zachodniej - część południowa (m.in. ul. Wejherowska) oraz sieć wodociągową i kanalizacji sanitarnej dla Dzielnicy Śmiechowo - rejon ulic: Pogodna, Boczna, Poprzeczna i Środkowa. W związku zakończeniem prac w powyższych rejonach istnieje możliwość podłączania nieruchomości do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zgodnie z przyjętymi procedurami.   W oficjalnym zakończeniu robót uczestniczyli przedstawiciele przedsiębiorstwa Pewik Gdynia oraz władz samorządowych miasta i Gminy Wejherowo, a także przedstawiciele wykonawców, projektantów oraz osoby nadzorujących  realizację inwestycji.  Tekst i foto: Henryk Połchowski    
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH