Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
12°
niedziela, 31.05.2020 r. imieniny: Anieli, Feliksa, Kamili
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Zanieczyszczenie powietrza na terenie miasta Wejherowa

Zanieczyszczenie powietrza na terenie miasta Wejherowa

Zanieczyszczenie powietrza na terenie miasta Wejherowa związane jest z tzw. "NISKĄ EMISJĄ", czyli emisją zanieczyszczeń wydobywających się do powietrza atmosferycznego ze źródeł na niskich wysokościach (poniżej 40 m). Jest to emisja związana z działalnością człowieka, głównie przez takie źródła jak piece domowe pochodzące z indywidualnych gospodarstw domowych, w których ma miejsce spalanie odpadów lub spalanie złej jakości węgla

Cechą charakterystyczną niskiej emisji jest to, że powodowana jest przez liczne źródła. Duża ilość emitorów wprowadzających zanieczyszczenia z kominów o niewielkiej wysokości powoduje, że zjawisko to jest bardzo uciążliwe, gdyż zanieczyszczenia gromadzą się wokół miejsca powstawania, a są to najczęściej obszary o zwartej zabudowie mieszkaniowej. Kominy gospodarstw domowych znajdują się na niewielkich wysokościachco uniemożliwia wyniesienie zanieczyszczeń na duże odległości i ich rozproszenie przez wiatr, dlatego zanieczyszczenia tak łatwo trafiają do naszych dróg oddechowych. Wdychając zanieczyszczenia powietrza, każdy z nas jest narażony na choroby i inne dolegliwości. Osłabiony organizm jest bardziej podatny na choroby wirusowe i bakteryjne. 

Pomiary jakości powietrza atmosferycznego wykonane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku w latach 2013 oraz 2014 wykazały znaczne przekroczenia wartości dopuszczalnych następujących zanieczyszczeń na terenie miasta Wejherowa: 

Pył zawieszony PM10

 

Benzo(a)piren

 

 

Pyły zawieszone PM10 składają się z mieszaniny cząstek stałych, ciekłych lub obu naraz, zawieszonych w powietrzu i będących mieszaniną substancji organicznych i nieorganicznych. 

Benzo(a)piren (B(a)P) to organiczny związek, który jest składnikiem zanieczyszczeń powietrza (występuje w pyle zawieszonym PM10). Charakteryzuje się dużą toksycznością przewlekłą co związane jest z jego zdolnością kumulacji w organiźmie. 

 

Ważne!

- nie spalaj odpadów !

- ograniczaj zużycie ciepła,

- używaj paliwa węglowego dobrej i sprawdzonej jakości,

- przejdź na ogrzewanie z sieci miejskiej lub gazowe, albo przynajmniej wymień swój piec węglowy na bardziej nowoczesny,

- korzystaj z komunikacji zbiorowej lub roweru zamiast samochodu,

-  nie spalaj w ogrodzie pozostałości roślinnych - przekazuj je do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

 

Kampania edukacyjna pokazująca korzyści zdrowotne i społeczne z eliminacji niskiej emisji
dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku prowadzona jest w ramach konkursu "KAWKA dla Pomorza – ograniczenie niskiej emisji" oraz z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Priorytetowego "Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1) Program pilotażowy KAWKA"

Celem Programu jest zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w szczególności pyłów PM 2,5 i PM 10 oraz CO2.

Kwota dofinansowania wynosi do 90 % kosztów kwalifikowanych, w tym do 45% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW w formie dotacji. 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH