Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
17°
wtorek, 7.04.2020 r. imieniny: Donata, Herminy, Rufina
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Zaproszenie do komisji konkursowych

Zaproszenie do komisji konkursowych

Wojewoda Pomorski zaprasza pomorskie organizacje pozarządowe o udziału w pracach komisji konkursowych oceniających oferty na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej.

Chodzi m.in. o pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, wyrównywanie szans, działanie na rzecz dzieci i młodzieży, ratownictwo wodne, organizowanie i prowadzenie szkoleń ratowników. Zachęcamy do udziału w naborze.

Zgłoszenia do 15 marca 2020 r.
● elektronicznie na adres izabela.michnowska@gdansk.uw.gov.pl
●  papierowo na adres
Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
Wydział Polityki Społecznej
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk
z dopiskiem: „Nabór do komisji konkursowych na rok 2020” (decyduje data wpływu do urzędu).

Informacji udziela Izabela Michnowska, pełnomocnik wojewody pomorskiego ds. społeczeństwa obywatelskiego, tel. 58 30 77 719, 789 408 027.

Ogłoszenie, formularz zgłoszeniowy, klauzula informacyjna:  http://www.gdansk.uw.gov.pl/4085-pomoc-spoleczna-zaproszenie-do-komisji-konkursowych

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH