Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
sobota, 4.12.2021 r. imieniny: Barbary, Hieronima, Krystiana
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Żegnamy Henryka Kanczkowskiego (1939-2021)

Żegnamy Henryka Kanczkowskiego (1939-2021)
Henryk Kanczkowski

Z głębokim smutkiem i żalem informujemy, że 16 października zmarł Henryk Kanczkowski – wieloletni radny Miasta Wejherowa, działacz społeczny, aktywnie angażujący się w sprawy miasta i jego mieszkańców, którego hasłem było: „Najważniejsi są mieszkańcy”.

 

„Umiera się nie dlatego, by przestać żyć, lecz po to, by żyć inaczej” - Paulo Coelho

 

- Dzisiaj trudno zebrać myśli i wypowiedzieć słowami smutek, który czujemy, kiedy mówimy o Henryku, że „był”… – mówi prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt - To postać, która zapisała się w historii naszego miasta jako niezwykle aktywny społecznie człowiek działający na różnych płaszczyznach. Wrażliwy na drugiego człowieka, zawsze chętny do pomocy. Zaangażowany w sprawy miasta i lokalnej społeczności – jako wieloletni wiceprezes i prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Z dużą wrażliwością podchodził do zwierząt. Będzie nam go z pewnością brakowało…

Henryk Kanczkowski był radnym od 1994 r., a w Radzie Miasta Wejherowa sprawował wiele odpowiedzialnych funkcji w komisjach, m.in. przez ostatnie 23 lata kierował komisją Rady Miasta zajmującą się inwestycjami, sprawami komunalnymi i ochroną środowiska. W latach 1994-1998 był również Członkiem Zarządu Miasta Wejherowa. Pracując na rzecz mieszkańców kierował się dobrem, poczuciem estetyki, ładu i porządku. Zawsze popierał wszelkie inicjatywy, które mogły poprawić jakość życia mieszkańców i wizerunek naszego miasta. Otwarty na drugiego człowieka, nigdy nie odmówił pomocy. Ale był także wrażliwy na krzywdę zwierząt. Działał na rzecz poprawy losu bezdomnych zwierząt żyjących w mieście. Wspierał organizacje działające na rzecz zwierząt.

Absolwent Politechniki Gdańskiej, specjalista radiokomunikacji. Był pionierem telewizji lokalnej w Wejherowie, w 1991 r. zorganizował w Wejherowie system pierwszej Telewizji Kablowej. Kolejnym krokiem było uruchomienie pierwszego w naszym mieście telewizyjnego programu lokalnego.

Henryk Kanczkowski przez wiele lat swojego zawodowego życia poświecił młodzieży, prowadząc kształcenie praktyczne w swoim zakładzie radiowo-telewizyjnym. Wielokrotnie podkreślał, że inwestycja w młodzież to gwarancja rozwoju miasta. Jako przewodniczący branżowej Komisji Egzaminacyjnej w Pomorskiej Izbie Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Gdańsku, dbał o dobre przygotowanie młodych ludzi do zawodu. Za tę działalność został wyróżniony m.in. złotą i srebrną odznaką rzemiosła.

Rodowity wejherowianin. Znany z zaangażowania w sprawy Kaszub i Pomorza. Miłość do małej Ojczyzny i poczucie lokalnej przynależności sprawiły, że krzewił kulturę kaszubską, aktywnie działając w wejherowskim oddziale Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. W latach 1993 – 1998 piastował stanowisko wiceprezesa, a w latach 2010-2016 – prezesa wejherowskiego oddziału Zrzeszania Kaszubsko-Pomorskiego.

Jego działalność na rzecz kultury, Kaszub i Pomorza została wielokrotnie doceniona i nagrodzona. Prezydent Miasta Wejherowa Krzysztof Hildebrandt nagrodził go Medalem Miasta Wejherowa, Medalem Róży i Repliką Statuetki Jakuba Wejhera.

Każdy, kto go poznał, mówi o nim, że był eleganckim, pełnym życiowego optymizmu i poczucia humoru człowiekiem. Był otwarty na argumenty i zdolny do kompromisu. Nawet podczas choroby, która podstępnie zabierała mu siły, nie poddawał się i dzielnie walczył do końca.

Jego Postać z pewnością pozostanie w naszej wdzięcznej pamięci.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH