Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
15°
czwartek, 26.05.2022 r. imieniny: Eweliny, Jana, Pawła
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Zmiany terminów w konkursie Wejherowski Biznesplan 2006

  W związku z późniejszym niż planowany terminem zakończenia szkoleń dot. prawidłowości tworzenia biznesplanu w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni, uległ przesunięciu termin składania projektów na 8 maja 2006 r.   Dodatkowo oprócz złożenia projektu na piśmie, uczestnicy muszą przygotować 10-15 min. prezentację swojego projektu (może być multimedialna), którą będzie trzeba zaprezentować przed kapitułą.   O dokładnym terminie składnia projektów,  ich prezentacji czy dalszych przesłuchaniach uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie.  Zakończenie konkursu i ogłoszenie wyników przewidziane jest na 26 maja 2006.
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH