Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
11°
sobota, 21.10.2017 r. imieniny: Celiny, Hilarego, Janusza
Biuletyn Informacji Publicznej

Szanowni Państwo,

W związku z pracami nad „Programem Rewitalizacji Miasta Wejherowa do 2022 r.” zespół Urzędu Miejskiego w Wejherowie pracujący na warsztatach z udziałem mieszkańców przygotował propozycję zestawu celów rewitalizacji oraz działań (projektów, przedsięwzięć) niezbędnych dla ich prawidłowej realizacji.

Mając na względzie dążenie do uzyskania jak największej ilości opinii społeczności Miasta Wejherowa co do priorytetów rewitalizacji miasta w nadchodzących latach, zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wskazanie (znakiem X) w tabelach poniżej, które z propozycji celów i/lub projektów uważacie Państwo za priorytetowe. Można zaznaczyć dowolną liczbę celów i/lub projektów.

Hierarchizacja celów rewitalizacji

Symbol Cele rewitalizacji Wybór celów do realizacji
Sfera gospodarcza
G1Wydłużenie sezonu turystycznego
G2Wsparcie ze strony miasta dla przedsiębiorców
G3Aktywizacja gospodarcza osób bezrobotnych
G4Rozwój lokalnego handlu, rzemiosła i gastronomii
G5Zagospodarowanie obiektów zdegradowanych na nowe funkcje miejskie
G6Wspieranie lokalnych artystów i rzemieślników
Sfera społeczna
S1 Zwiększenie poziomu kompetencji zawodowych mieszkańców
S2 Zwiększenie poziomu kompetencji społecznych mieszkańców
S3 Likwidacja biedy
S4 Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa socjalnego społeczności lokalnej
S5 Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa publicznego na obszarze rewitalizacji
S6 Likwidacja uzależnień
S7 Zwiększenie poziomu dostępności usług społecznych dla osób niepełnosprawnych
S8 Zwiększenie poziomu wykorzystania infrastruktury sportowo - rekreacyjnej
Sfera przestrzenna
P1 Uporządkowanie zdegradowanych przestrzeni publicznych
P2 Remont zaniedbanych elewacji, obiektów i podwórek
P3 Likwidacja tzw. „niskiej emisji” (starych dymiących pieców węglowych)
P4 Rozwój sieci ścieżek rowerowych i węzłów integracyjnych (tzn. łączących ruch samochodowy, autobusowy, kolejowy, SKM i parkingi)
P5 Powstanie miejsc aktywizacji mieszkańców w każdym wieku
P6 Powstanie spójnej sieci miejsc sportu, rekreacji, wypoczynku i kultury
P7 Poprawa estetyki przestrzeni miasta (szyldy, reklamy, witryny lokali użytkowych)

Hierarchizacja projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych

Symbol Nazwa projektu lub przedsięwzięcia Wybór projektów i przedsięwzięć do realizacji
Sfera przestrzenna
A1 Odbudowa tzw. „starego basenu” (przy ul. Kalwaryjskiej) na miejsce rekreacji wodnej i prowadzenia działalności gospodarczej
A2 Budowa centrum integracji społecznej
A3 Zagospodarowanie podwórek
A4 Budowa placu zabaw dla dorosłych
A5 Rozbudowa sieci ciepłowniczej
A6 Uporządkowanie szyldów, reklam i bannerów
A7 Połączenie ul. Klasztornej i Św. Anny z Rynkiem – budowa deptaka
A8 Adaptacja starego browaru na funkcje publiczne
A9 Budowa kortów tenisowych
A10 Rewitalizacja ul. Dworcowej
A11 Odnowa Parku Kaszubskiego (przy ul. Sobieskiego)
A12 Przebudowa istniejących parkingów – ul. Św. Jana, Mickiewicza, Reformatów – i wyposażenie ich w infrastrukturę niezbędną dla organizacji imprez
Sfera gospodarcza
B1 Organizacja cyklicznych jarmarków (ul. Wałowa, deptak)
B2 Budowa „wioski tematycznej” jako produktu turystycznego
B3 Rozwój nowych form działalności gospodarczej na terenach zdegradowanych – połączone z ich odnową
B4 Wykorzystanie narzędzi ekonomii społecznej w celu rozwoju nowych form zatrudnienia
Sfera społeczna
C1 Organizacja Klubu Integracji Społecznej
C2 Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego
C3 Aktywizacja służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne
C4 Przygotowanie i wdrożenie programów profilaktycznych (przeciw-alkoholowych, narkotykowych, przemocy w rodzinie itp.)
C5 Organizacja zawodów i imprez sportowych i rekreacyjnych
C6 Przygotowanie i wdrożenie programów aktywności lokalnej (integrujących i włączających społeczność lokalną)
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH