Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
12°
poniedziałek, 23.09.2019 r. imieniny: Bogusława, Liwiusza, Tekli
Biuletyn Informacji Publicznej

Aktualności

OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 31 sierpnia 2018 roku

OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 31 sierpnia 2018 roku

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 31 sierpnia 2018 roku o zmianie obwieszczenia Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku.

Więcej
OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20 sierpnia 2018 roku

OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20 sierpnia 2018 roku

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 20 sierpnia 2018 roku o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu dla wyboru Rady Miasta Wejherowa oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej.

Więcej
OBWIESZCZENIE Starosty Wejherowskiego z dnia 23 sierpnia 2018 roku

OBWIESZCZENIE Starosty Wejherowskiego z dnia 23 sierpnia 2018 roku

Obwieszczenie Starosty Wejherowskiego z dnia 23 sierpnia 2018 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Wejherowie w wyborach do Rady Powiatu Wejherowskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Więcej
OBWIESZCZENIE Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 21 sierpnia 2018 roku

OBWIESZCZENIE Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 21 sierpnia 2018 roku

Obwieszczenie Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Województwa Komisji Wyborczej w wyborach do Sejmiku Województwa Pomorskiego w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Więcej
OBWIESZCZENIE Wojewody Pomorskiego z dnia 21 lutego 2018 roku

OBWIESZCZENIE Wojewody Pomorskiego z dnia 21 lutego 2018 roku

Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych na obszarze województwa pomorskiego do Sejmiku Województwa Pomorskiego rad powiatów oraz rad gmin na kadencję 2018 – 2023.

Więcej
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH