Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
wtorek, 20.04.2021 r. imieniny: Agnieszki, Amalii, Czecha
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Zakończył się drugi etap budowy „Węzła Zryw”

Zakończył się drugi etap budowy „Węzła Zryw”

Dzisiaj oddano mieszkańcom do użytku ostatnio wykonane elementy układu drogowego WęzłŚmiechowo (Zryw). Powstało m.in. rondo oraz bezkolizyjny zjazd z krajowej szóstki do północnej części Wejherowa, a także włączenie do ruchu na szóstkę” w kierunku Słupska. Inwestycja w Śmiechowie to największy projekt drogowy w skali miasta w tej kadencji.

Budowa Węzła Śmiechowo (Zryw) rozpoczęła się w 2016 r. W ciągu dwóch lat, czyli w I i II etapie inwestycji powstał dla mieszkańców północnego Śmiechowa wielki układ drogowy, na który składają się: ul. Patoka wraz z trzema rondami, dwie łącznice do krajowej ”szóstki”, ul. Jaśminowa oraz pełna infrastruktura towarzysząca, w tym zbiornik retencyjny oraz kanalizacja deszczowa w - również utwardzonej - ul. Gryfa Pomorskiego. W ramach inwestycji wybudowano także chodniki, ścieżki rowerowe oraz zatoki autobusowe.

- Wybudowaliśmy m.in. około 3 km dróg asfaltowych, ok. 5 km chodników, ok. 2 km ścieżek rowerowych, 2,8 km kanalizacji deszczowej, 3 ronda, 5 zatok autobusowych i postawiliśmy ponad 118 lamp oświetleniowych. Ponadto wybudowaliśmy zbiornik retencyjno-chłonny oraz wykonaliśmy lub przebudowaliśmy gazociąg, sieci elektroenergetyczne i teletechniczne,  a także kanały technologiczne do monitoringu – podsumowuje zastępca prezydenta Beata Rutkiewicz. - Co ważne skończyliśmy ją przed czasem, bo realizacja przebiegła bardzo sprawnie. Umowa z wykonawcą była zawarta do końca czerwca 2018 roku a odbioru dokonaliśmy 15 lutego 2018 roku, czyli ponad 4 miesiące szybciej.


Całość zrealizowanej inwestycji (I i II etap) kosztowała prawie 27,9 mln zł. Władze miasta zdobyły na ten cel dofinansowanie w wysokości 2 426 209 zł z  Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej 2016-2019 (Edycja 2017), zaś kwotę 2 589 883,22 zł dołożyło Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni w zakresie swojej infrastruktury.

- Przez teren budowanego węzła przebiega główny kolektor WRR (średnica 1,2m  i 1 m, długość 0,8 km), którym są odprowadzane ścieki z całego Wejherowa. Było to dość duże wyzwanie, aby to przebudować przy funkcjonującym mieście, w taki sposób żeby mieszkańcy nie odczuli żadnych utrudnień. Przebudowany został również wodociąg – mówi Robert Bugała, dyrektor ds. technicznych i rozwoju PeWiK dziękując za współpracę z miastem i wykonawcami.

- Ten odbiór to sukces i ogromna satysfakcja, co pokazuje jak dużo robi się dla dobra mieszkańców i układu komunikacyjnego w naszym mieście. - powiedział w imieniu radnych i mieszkańców Henryk Kanczkowski, przewodniczący Komisji Spraw Komunalnych Rady Miasta Wejherowa, który od wielu lat zabiegał o tę inwestycję. - Mieszkańcy od dawna oczekiwali, aby usprawnić komunikację drogową w rejonie Śmiechowa, zwłaszcza wzdłuż drogi krajowej nr 6 i w kierunku os. Kaszubskiego oraz szpitala, żeby ułatwić przejazd przez miasto i żeby w tym rejonie nie tworzyły się korki. Cieszę się, że wykonaliśmy pierwszy  i drugi etap Węzła Śmiechowo, tak bardzo potrzebnego połączenia w północnej części Wejherowa, które usprawni ruch nie tylko w tym rejonie miasta.

Warto dodać, że jednym z priorytetów przy powstającym Węźle Śmiechowo (Zryw) było bezpieczeństwo zarówno kierowców, pieszych, jak i rowerzystów. Stąd zastosowano m.in. zgodnie z aktualnymi przepisamiprawnymi, projektem i wymogami techniczno-budowlanymi, charakterystyczne żółte, drogowe barierki ochronne. Ich zastosowanie w tym miejscu ma szczególnie duże znaczenie, gdyż może istnieć zagrożenie dla ruchu pieszego i samochodowego.

 

Węzeł Śmiechowo (Zryw) będzie kontynuowany

 

- Budowa tego układu drogowego w dzielnicy Śmiechowo to największy projekt drogowy w skali miasta i największa miejska inwestycja w tej kadencji – podkreśla prezydent Wejherowa Krzysztof HildebrandtW przyszłej kadencji dokończymy budowę Węzła Śmiechowo (Zryw) - wykonamy trzeci etap, czyli tunele pod krajową „szóstką” i torami kolejowymi z połączeniem do ul. Sikorskiego. To ogromnie trudne z uwagi na skalę inwestycji i znaczne koszty, ale chcę te zadania dokończyć. Wiem jak to zrobić, mam doświadczenie i zespół bardzo dobrych współpracowników. Dzięki bezkolizyjnemu połączeniu, mieszkańcy Wejherowa będą mogli szybko, wygodnie i bezpiecznie przemieszczać się pomiędzy południową i północną częścią miasta, a już dziś jest to możliwe w Śmiechowie.

Po wynegocjowaniu i podpisaniu przez Prezydenta Krzysztofa Hildebrandta porozumienia z PKP PLK w tej sprawie jest to w pełni realnie.

- Po wieloletnich trudnych rozmowach z PKP w zakresie docelowych bezkolizyjnych rozwiązań komunikacyjnych na terenie naszego miasta, podpisaliśmy porozumienie z zarządem PKP, które określa  zakres inwestycji realizowany przez PKP, dotyczący przede wszystkim budowy przejazdów pod torami przy Węzłach: Śmiechowo (Zryw) i Nanice. Jak wszyscy wiemy, kolej  rozpoczęła już prace projektowe i ma zapewnione finansowanie na całą inwestycję - mówi prezydent Krzysztof Hildebrandt. - To duże wyzwanie nie tylko po stronie kolei,  ale także po stronie miasta, ponieważ z budową kolejowych wiaduktów związane są inwestycje drogowe. Co ważne, planowane inwestycje w części miejskiej muszą być ściśle zsynchronizowane z pracami realizowanymi przez PKP. Nie możemy naszej części wykonać ani wcześniej, ani późnej.


http://www.wejherowo.pl/artykuly/czekaja-nas-inwestycje-kolejowe-i-drogowe-w-wejherowie-a5549.html

http://www.wejherowo.pl/artykuly/bardzo-dobre-wiesci-dla-mieszkancow-a5542.html

http://www.wejherowo.policja.gov.pl/serwis.php?nrszuk1=2219

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH