Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
Projektu Unijne
poniedziałek, 20.05.2024 r. imieniny: Bazylego, Bernardyna, Krystyny
Biuletyn Informacji Publicznej
  • Strona główna
  • Prezydent Miasta Wejherowa ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony
Powrót

Prezydent Miasta Wejherowa ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony

Prezydent Miasta Wejherowa ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony

Prezydent Miasta Wejherowa ogłasza

pierwszy przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9 położonego w budynku przy ul. Św. Jacka 9 o powierzchni użytkowej 66,13 m2 wraz pomieszczeniem przynależnym, tj. piwnicą o powierzchni użytkowej 15,66 m2 oraz z udziałem wynoszącym 151/1000 w częściach wspólnych budynku i gruntu działki nr 367/1, obręb 15, o powierzchni 312 m2, objętej księgą wieczystą nr GD1W/00086983/7 i udziałem wynoszącym 1/11 w częściach wspólnych gruntu działki nr 367/6, obręb 15, o powierzchni 253 m2, objętej księgą wieczystą nr GD1W/00086984/4,

 

cena wywoławcza brutto 356 000,00 zł

cena netto; sprzedaż lokalu zwolniona z podatku VAT; do ceny ustalonej w drodze przetargu zostanie proporcjonalnie doliczony podatek VAT ze stawką 23% za sprzedaż udział w wysokości 1/11 części w działce gruntu nr 367/6, obr. 15

 

Opis: lokal nr 9 zlokalizowany jest na parterze budynku położonego przy ul. Św. Jacka 9 w Wejherowie.

Lokal składa się z następujących pomieszczeń: pokoju o powierzchni 29,66 m2, pokoju o powierzchni 14,36 m2, przedpokoju o powierzchni 5,26 m2, kuchni powierzchni 11,40 m2, łazienki o powierzchni 3,57 m2, sieni o powierzchni 1,88 m2. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 15,66 m2.

Lokal wymaga remontu. Standard wykończenia pomieszczeń: podłogi – w pokojach – panele podłogowe, w kuchni i przedpokoju – wykładzina PCV, w łazience – kafle, ściany – malowane, w kuchni i łazience – częściowo kafle, w przedpokoju i sieni – tapeta, sufity – malowane, drzwi – okładzina drewniana, stolarka okienna – drewniane skrzynkowe, kuchnia doświetlona oknami w dachu.

Lokal wyposażony jest w instalację energetyczną, wodociągową, gazową, ciepłowniczą oraz kanalizacji sanitarnej. Ogrzewanie z sieci ciepłowniczej.

Starosta Wejherowski wydał zaświadczenie nr AB.705.1.68.2023.22, z dn. 04.10.2023 r., z którego wynika, że znajdujący się na parterze w budynku mieszkalnym przy ul. Św. Jacka 9 w Wejherowie lokal mieszkalny nr 1 stanowi samodzielny lokal mieszkalny.

Przeznaczenie:przedmiot przetargu znajduje się na obszarze, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzony uchwałą nr VIIK/X/103/2015 Rady Miasta Wejherowa z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa w kwartale ulic: Mickiewicza, Klasztornej, Parkowej i Św. Jacka (Dz.U. Woj. Pom. z dn. 31.07.2015 r., poz. 2354), w jednostce terytorialnej 2MW,Ua – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zabudowy usługowej.

Budynek posiada dostęp do następujących sieci: energetycznej, wodociągowej, gazowej, ciepłowniczej, kanalizacji sanitarnej.

Ocena charakterystyki energetycznej: budynek poł. przy ul. Św. Jacka 9 wpisany jest do Gminnej Ewidencji Zabytków pod nr 444. W związku z powyższym, na podstawie art. 3 ust. 4 pkt 1 ustawy z dn. 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków nie sporządzono świadectwa charakterystyki energetyczne dla przedmiotowego lokalu.

 

Przetarg odbędzie się dnia 20 marca 2024 roku, o godzinie 9:30, w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wejherowie, ul. 12 Marca 195.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 35 600,00 zł na konto Urzędu Miejskiego w Wejherowie: Bank Millenium SA nr 14116022020000000061963861, najpóźniej do dnia 13 marca 2024 roku.

 

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika oraz dowód tożsamości uczestnika podlegają przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. W przypadku gdy osoba, która przetarg wygra uchyli się od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi. Wylicytowana cena nieruchomości będzie podlegała zapłacie na wskazane przez zbywcę konto bankowe najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy przenoszącej własność.

 

Zainteresowani udziałem w przetargu powinni dokonać oględzin lokalu oraz zapoznać się z dokumentami dotyczącymi jego stanu. Dnia 7 marca 2024 r., o godz. 13:45, odbędą się oględziny lokalu przy udziale pracowników Wejherowskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych oraz Urzędu Miejskiego w Wejherowie.

 

Więcej informacji w sprawie sprzedaży nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Wejherowie, ul. 12 Marca 195, p. 220, tel. 58-677-71-47 lub 58-677-71-43, e – mail: nieruchomosci@wejherowo.pl.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
EKOFABRYKA Wejherowo
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
EKOFABRYKA Wejherowo
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Unia Europejska - logotypy