Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
Projektu Unijne
sobota, 20.07.2024 r. imieniny: Fryderyka, Małgorzaty, Seweryny
Biuletyn Informacji Publicznej
  • Strona główna
  • Remont i przebudowa czterech lokali mieszkalnych położonych w Wejherowie
Powrót

Remont i przebudowa czterech lokali mieszkalnych położonych w Wejherowie

Gmina Miasta Wejherowa otrzymała wsparcie finansowe ze środków Funduszu Dopłat w Banku Gospodarstwa Krajowego zasilanego środkami budżetu państwa, w ramach rządowego programu bezzwrotnego wsparcia budownictwa mieszkaniowego na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na remoncie i przebudowie lokali mieszkalnych położonych w Wejherowie przy ul. 12 Marca 185/5, Plac Wejhera 18/5, Kopernika 22/2A, 10 Lutego 3/5.

Zgodnie z umową zawartą w dniu 25 października 2021 r. pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego a Gminą Miasta Wejherowa założono, że przewidywane koszty przedsięwzięcia, według wniosku Beneficjenta wsparcia o udzielenie finansowego wsparcia, wyniosą 396 710,44 zł, a dofinansowanie wyniesie nie więcej niż 317 368,35 zł.

Po rozstrzygnięciu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego okazało się, że wartość przedsięwzięcia wzrosła do 430 000,00 zł. Finansowe wsparcie pozostało na tej samej wysokości, czyli 317 368,35 zł.

W wyniku realizacji przedsięwzięcia zostały zmodernizowane 4 lokale mieszkalne stanowiące mieszkaniowy zasób gminy o łącznej powierzchni użytkowej 195,42 m2.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
EKOFABRYKA Wejherowo
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
EKOFABRYKA Wejherowo
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Unia Europejska - logotypy