Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
sobota, 16.10.2021 r. imieniny: Ambrożego, Florentyny, Gawła
Biuletyn Informacji Publicznej

Sekretarz

Bogusław Suwara

Sekretarz Miasta Wejherowa

Ratusz, pl. Jakuba Wejhera 8, 84-200 Wejherowo
I piętro, pokój 14
tel. (58) 677 70 20
fax. (58) 677 70 29
email: sekretarz@wejherowo.pl

Do zadań Sekretarza należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu, a w szczególności:

  • opracowywanie projektów zmian Regulaminu,
  • opracowywanie projektów podziału Wydziałów na stanowiska pracy,
  • nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie oraz prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr,
  • przedkładanie Prezydentowi propozycji dotyczących usprawniania pracy Urzędu,
  • nadzór nad przygotowywaniem projektów zarządzeń Prezydenta,
  • wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego wobec pracowników bezpośrednio mu podległych,
  • koordynacja i nadzór nad pracami remontowymi w Urzędzie i zakupem środków trwałych,
  • koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami, referendum i spisami,
  • wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Prezydenta. 
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH