Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
26°
niedziela, 14.08.2022 r. imieniny:Alfreda, Maksymiliana, Selmy
Biuletyn Informacji Publicznej
  • Strona główna
  • Uporządkowano i zagospodarowano kolejne miejsce w Wejherowie
Powrót

Uporządkowano i zagospodarowano kolejne miejsce w Wejherowie

Uporządkowano i zagospodarowano kolejne miejsce w Wejherowie
Nowa inwestycja - ciąg pieszo-jezdny łączący ul. 12 Marca z ul. Reformatów

W Śródmieściu Wejherowa powstała nowa inwestycja - ciąg pieszo-jezdny łączący ul. 12 Marca z ul. Reformatów. Zagospodarowane zostało też podwórko, powstały miejsca postojowe i nasadzenia zieleni. Na realizację tej inwestycji, w ramach projektu "Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa", władze miasta zdobyły dofinansowanie unijne. Teren w centrum miasta, do tej pory zaniedbany i niezagospodarowany, zyskał nowe oblicze i funkcjonalność.

Do tej pory mieszkańcy tej części miasta wjeżdżali do swoich posesji z deptaku wąskim przesmykiem od ul. 12 Marca pomiędzy kamienicami.

- Nowo powstały ciąg pieszo-jezdny z miejscami postojowymi, niewątpliwie poprawi bezpieczeństwo mieszkańców w tym kwartale ulic – mówi Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa ds. rozwoju miasta  – Do tej pory uciążliwym i mało bezpiecznym był dojazd mieszkańców do swoich posesji z deptaku. Teraz będzie on możliwy od ul. Reformatów Ta inwestycja pozwoliła także na zagospodarowanie tej przestrzeni w centrum miasta.

Nowa ulica, chodniki, parking i zieleń

- Jako radny z tej części miasta z satysfakcją stwierdzam, że uporządkowany i ładnie zagospodarowany został kolejny fragment Wejherowa. Nasze zabiegi przynoszą efekty i ta inwestycja będzie służyła mieszkańcom – podkreśla wejherowski radny Wojciech Kozłowski.

- Kolejny zakątek miasta został zagospodarowany i to w sposób biologicznie czynny – mówi wejherowski radny Piotr Bochiński. - Każde zielone dodatkowe płuca w mieście są na wagę złota. Mamy takich miejsc coraz więcej. Pamiętam ten teren i pozostałości niezbyt atrakyjnej już fabryki obuwia. Powstały tu w ramach rewitalizacji miejsca parkingowe, mieszkańcy mają spokój, wygodę i zdecydowanie ładniejsze widoki. Każda ukończona inwestycja w Wejherowie cieszy nas wszystkich.

W ramach inwestycji powstała nowa ulica o długości 150 m, która połączyła ul. 12 Marca z ul. Reformatów. Wybudowano chodniki, powstały nowe miejsca postojowe, kanalizacja deszczowa i oświetlenie, elementy kanalizacji sanitarnej, sieci elektrycznej i teletechnicznej. Budowa nowego ciągu pieszo-jezdnego wiązała się także z pracami rozbiórkowymi istniejących nawierzchni, budynków i ogrodzeń. W ramach prac wykonano nowe ogrodzenia, odnowiono elewację ściany budynku wraz z dociepleniem od ul. Reformatów. Zadbano także o zieleń – powstały trawniki i nowe nasadzenia. Posadzono m.in. 16 drzew, ok.170 krzewów (berberysa), bluszcz i trawy ozdobne.

Koszt realizacji wyniósł ponad 1,3 mln złotych. Projekt ten objęty jest dofinansowaniem unijnym.Inwestycję współfinansował PEWIK w wysokości 90 tys. zł. Wykonawcą było Konsorcjum - LATO-BRUK Latosiński Eugeniusz oraz Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych REWERS Agnieszka Wojciech Formela Sp.j.

Przed rewitalizacją

Po rewitalizacji 

 

Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa” realizowana jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 8 Konwersja, Działanie 8.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne – wsparcie dotacyjne, Poddziałanie 8.1.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta – mechanizm ZIT.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH