Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
Projektu Unijne
poniedziałek, 20.05.2024 r. imieniny: Bazylego, Bernardyna, Krystyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Wsparcia miasta dla kolejnych stowarzyszeń

Wsparcia miasta dla kolejnych stowarzyszeń

Przedstawiciele 13. stowarzyszeń i klubów podpisali z Prezydentem Miasta Wejherowa umowy na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców w 2024 roku. Suma zawartych umów w dniu 18marca br. opiewa na kwotę 89 tys. zł. Łącznie prezydent przyznał dotacje na bieżący rok dla 46. organizacji pozarządowych na kwotę 1 060 tys. zł. Kolejne umowy będą zawierane sukcesywnie.

Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt przypomniał, że miasto co roku wspiera organizacje społeczne przyznając dotacje na realizację zadań publicznych w różnych obszarach działalności. Głównym celem jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców Wejherowa w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ochrony zdrowia, sportu, przeciwdziałania alkoholizmowi i innym patologiom społecznym, a także turystyki i ochrony środowiska. Prezydent podziękował przedstawicielom wszystkich organizacji pozarządowych za ich codzienną działalność, aktywność, pasję i zaangażowanie na rzecz wejherowian. 

- O środki z budżetu miasta Wejherowa na działalność publiczną w różnych dziedzinach życia miasta wystąpiło w sumie 46 stowarzyszeń. W dniu dzisiejszym podpisaliśmy umowy z kolejnymi 13 stowarzyszeniami na kwotę 89 tys. zł. Cieszymy się z tego, bo zakres ich działalności jest bardzo szeroki i mają też znaczące osiągnięcia, w tym m.in. sportowe - mówi prezydent Krzysztof Hildebrandt podkreślając, że dzięki stowarzyszeniom Wejherowo sportem stoi.

Organizowane przez stowarzyszenia społeczne i kluby sportowe wydarzenia, zajęcia i imprezy kierowane są do różnych grup społecznych, w tym do dzieci i młodzieży oraz dorosłych i seniorów. Jak podkreślili wszyscy przedstawiciele stowarzyszeń i klubów, przyznane dotacje pozwalają im na realizację różnego rodzaju zajęć na rzecz wejherowian.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
EKOFABRYKA Wejherowo
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
EKOFABRYKA Wejherowo
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Unia Europejska - logotypy