Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
środa, 20.11.2019 r. imieniny: Anatola, Edyty, Rafała
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Co segregujemy i w jaki sposób

CO SEGREGUJEMY I W JAKI SPOSÓB:

FRAKCJA ODPADU

GDZIE WRZUCAMY?

CO WRZUCAMY?

CZEGO NIE WRZUCAMY

DODATKOWE ZALECENIA

MAKULATURA

 

 

 

Pojemniki lub worki – kolor NIEBIESKI

- każdy rodzaj papieru: gazetowy, pakowy, kredowy, książki, tektura,

 - opakowania wielomateriałowe: kartoniki po napojach, mleku, worki po cemencie, suchych zaprawach i klejach,

- tapety (bez tynku)

- kalka techniczna, maszynowa,

Opakowania muszą być PUSTE

 

Nie muszą być czyste

 

Nakrętki lekko odkręcać - nie trzeba usuwać

TWORZYWA SZTUCZNE

 

METALE

Pojemniki lub worki – kolor ŻÓŁTY

 

 

Odpady plastikowe

- wszystkie worki foliowe,

- folia opakowaniowa,

- butelki po napojach, chemii gospodarczej, nakrętki,

- opakowania po wędlinach, owocach i warzywach,

- doniczki plastikowe, wiaderka,

- styropian opakowaniowy i budowlany, niezanieczyszczony tynkiem lub klejem

- siatki (reklamówki) biodegradowalne

 

Opakowania muszą być PUSTE,

Ze względów sanitarnych, zaleca się płukanie opakowań plastikowych

Nakrętki lekko odkręcać - nie trzeba usuwać

 

Usunąć należy tylko etykiety termokurczliwe (np. z soku Kubuś)- papierowe etykiety można zostawić

 

Drobne odpady metalowe:

- zakrętki od słoików, butelek,

- puszki aluminiowe, metalowe,

- folia aluminiowa: opakowania po chipsach, kawie, wieczka po jogurtach, serkach

 

 

 

SZKŁO

Pojemniki lub worki – kolor ZIELONY

Opakowania szklane bezbarwne i kolorowe po  produktach spożywczych, kosmetycznych, chemicznych z gospodarstwa domowego np.: butelki, słoiki

- szyby okienne, samochodowe

- kineskopy

- szklanki- duralex,

żaroodporne,

- talerze, porcelana, fajans,  żarówki oraz świetlówki

Opakowania muszą być PUSTE

 

Ze względów sanitarnych, zaleca się płukanie opakowań szklanych

 

Do jednego pojemnika wrzucamy szkło bezbarwne  i kolorowe

 

Etykiety papierowe można zostawić

ZIELONE

Pojemniki lub worki kolor BRĄZOWY ,

kompostownik

- skoszona trawa,

- liście,

- gałęzie krzewów i konary drzew,

- choinki w okresie poświątecznym,

 

 

NIEBEZPIECZNE

Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych przy ul.Staromłyńskiej w Wejherowie

 

Objazdowa Zbiórka Odpadów Niebezpiecznych *

 

 

Odpady powstające wyłącznie w gospodarstwach domowych:

- przeterminowane i niewykorzystane lekarstwa,

- zużyte baterie, akumulatory itp.,

- artykuły zawierające rtęć: termometry, lampy rtęciowe, świetlówki, przełączniki, żarówki energooszczędne, lampy fluorescencyjne,

- opakowania po farbach, olejach silnikowych,

- resztki farb, lakierów, środków do konserwacji i ochrony drewna oraz opakowania po nich

- rozpuszczalniki organiczne,

- środki ochrony roślin i owadobójcze oraz opakowania po nich

- pojemniki po aerozolach, pozostałości po domowych środkach do dezynfekcji i dezynsekcji,

- smary, środki do konserwacji metali itp.,

- rożne odczynniki chemiczne np.: fotograficzne oraz opakowania po nich,

- tonery z drukarek i kserokopiarek

 

 

Leki – również do apteki

Baterie – również do pojemników w placówkach oświatowych, urzędach, sklepach

ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY

Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych przy ul. Staromłyńskiej w Wejherowie

 

Objazdowa Zbiórka Odpadów Niebezpiecznych*

 

Zbiórka w ramach zbiórki odpadów wielkogabarytowych

 

-wielkogabarytowe AGD: urządzenia chłodzące, zmywarki, pralki, urządzenia klimatyczne, płyty grzejne,

- małogabarytowe AGD: odkurzacze, suszarki, żelazka, tostery, frytkownice, wagi, zegarki,

- sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny: komputery, drukarki, ksero, kalkulatory, faksy, telefony,

- sprzęt audiowizualny: radia, telewizory, kamery,

- sprzęt oświetleniowy: świetlówki, żarówki energooszczędne, lampy fluorescencyjne,

- narzędzia: wiertarki, piły, kosiarki

- zabawki z mechanizmem elektrycznym, gry video

 

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny przyjmowany jest w punktach sprzedaży detalicznej, przy zakupie sprzętu tego samego rodzaju co zużyty sprzęt, w ilości nie większej niż ilość kupowanego nowego sprzętu

ODPADY BUDOWLANE i ROZBIÓRKOWE

 

Worki 160l / rok na lokal mieszkalny

 

większa ilość

na podstawie odrębnej umowy lub samodzielnie do „Eko Doliny”.

- gruz ceglany, betonowy,

- tynki

- gips

- cement

- drewno

- materiały izolacyjne,

- instalacje elektryczne,

- styropian zanieczyszczony tynkiem lub klejem,

- tapety z tynkiem

 

Zaleca się oddzielenie gruzu od innych odpadów budowlanych

*Wykaz terminów i miejsc Objazdowej Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych znajduje się na stronie www.kzg.pl

 

UWAGA:

  • Użytkownicy nieruchomości niezamieszkałych, na terenie których powstają odpady przemysłowe wskutek prowadzenia działalności usługowej lub produkcyjnej przekazują odpłatnie odpady na podstawie odrębnej umowy uprawnionej firmie lub samodzielnie do „Eko Doliny”.

Specyficznym przypadkiem są ODPADY GASTRONOMICZNE zawierające produkty zwierzęce, tj. mięso, olej jadalny, jajka, kości, ryby, nabiał oraz ich przetwory. Są one surowcem kategorii III, a więc ODPADEM NIEBEZPIECZNYM.

W związku z powyższym nie mogą znaleźć się w zmieszanych odpadach komunalnych, tylko powinny trafić do specjalnej firmy zajmującej się ich utylizacją.

(Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14.12.2012r. o odpadach – Dz.U. z 2013r. poz. 21, Rozporządzenie (WE) nr 1069/2009 z dnia 21.10.2009r.).

 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH