Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
Projektu Unijne
poniedziałek, 20.05.2024 r. imieniny: Bazylego, Bernardyna, Krystyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

W Wejherowie powstał EkoPatrol

W Wejherowie powstał EkoPatrol

Interwencje związane ze zwierzętami, kontrola nieruchomości pod kątem gospodarowania odpadami komunalnych, kontrola rejonów rzeki Redy i Cedron pod kątem zanieczyszczania wód, kontrola składowisk odpadów – tymi m.in. zagadnieniami będzie zajmował się powołany
w ramach Straży Miejskiej w Wejherowie EkoPatrol. Wejherowscy strażnicy otrzymają
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku samochód dostosowany do transportu zwierząt.

W wejherowskim Ratuszu prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt i Szymon Gajda, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku podpisali umowę dotyczącą Wzmocnienia działań z zakresu ochrony środowiska poprzez utworzenie EkoPatrolu w Gminie Miasta Wejherowa i zakup samochodu z przedziałem dla zwierząt.

- Aktualnie na terenie miasta nie ma patrolu, który zajmowałby się wyłącznie sprawami ochrony środowiska, kontrolą odpadów czy ochroną i opieką zwierząt – mówi Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wejherowa. - Zadania z zakresu szeroko rozumianej ochrony środowiska realizowane są jako zadania dodatkowe wykonywane poprzez patrole interwencyjne bądź dzielnicowych Straży Miejskiej. Wydzielenie w strukturach Straży Miejskiej oddzielnego, dobrze wyposażonego i przeszkolonego patrolu niewątpliwie przyczyni się do zwiększenia intensywności i jakości realizacji przedmiotowych zadań. Zakup samochodu na potrzeby nowopowstałego EkoPatrolu przyczyni się z jednej strony do wzrostu świadomości ekologicznej i troski o środowisko naturalne z drugiej zaś do jeszcze lepszego realizowania zadań jakie ciążą na gminie w zakresie ochrony środowiska.

- Jest to bardzo ważny i cenny projekt dla Wejherowa, w którym finansujemy utworzenie EkoPatrolu – mówi Szymon Gajda, prezes WFOŚiGW w Gdańsku. -  Straż Miejska w Wejherowie angażuje się w działania ekologiczne, ale też w edukację ekologiczną, stąd też decyzja o przyznaniu dotacja miastu w wysokości 180 tys. zł, która zostanie wykorzystana na zakup samochodu z przedziałem dla zwierząt.

Działania EkoPatrolu

ukierunkowane zostaną na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska w trzech głównych kategoriach:

● ochrona środowiska - ziemia, przyroda, woda i powietrze,

● kontrola odpadów,

● ochrona i opieka nad zwierzętami.

Kontrole mające wpływ na ochronę środowiska

Jak mówi Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa ds. rozwoju miasta, efektem ekologicznym będą również prowadzone przez Straż Miejską różnorodne działania edukacyjno-ekologiczne, prelekcje szkolne, promowanie postaw proekologicznych, kształtowanie w dzieciach i młodzieży postawy szacunku dla środowiska przyrodniczego oraz motywowanie do działań na rzecz ochrony środowiska.

Jak mówi Zenon Hinca, komendant Straży Miejskiej w Wejherowie, ważnym efektem ekologicznym będą działania informujące o obowiązkach i zadaniach nałożonych na mieszkańców miasta, a także informacje o zasadach przeprowadzanych kontroli i innych działań mających wpływ na ochronę środowiska.

- Do patrolu ekologicznego Straży Miejskiej wydzielonych zostanie czterech funkcjonariuszy, a ich głównym działaniem będzie prowadzenie edukacji ekologicznej w szkołach, gdzie organem prowadzącym jest miasto – mówi komendant Zenon Hinca. – Straż Miejska będzie również prowadzić działania pod kątem ochrony środowiska - ziemi, wody, jak również składowania odpadów.
W Wejherowie możemy się pochwalić, że nie mamy tzw. dzikich wysypisk. Nie chcemy też dopuścić, aby powstawały tu składowiska odpadów niebezpiecznych. Dlatego zadaniem patrolu będzie monitorowanie miasta pod tym kątem, jak również szczegółowa kontrola czym mieszkańcy palą w przydomowych piecach.

Ekologia i edukacja ekologiczna

– W Wejherowie stawiamy na ekologię – podkreśla prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt. -
Z działaniami związanymi z ochroną środowiska naturalnego, w miarę naszych możliwości, wychodzimy coraz szerzej. Dotujemy wymianę pieców, promujemy aktywny i zdrowy sposób komunikacji w mieście w ramach m.in. „Rowerowego Maja”, mieszkańcy otrzymują sadzonki drzew i krzewów, rozdawane są woreczki na warzywa i owoce, a także zbierane są puste doniczki do ponownego wykorzystania. Każdy z nas może być eko i wprowadzać do swojego życia ekologiczne nawyki. Przed dwoma laty oddaliśmy do użytku Ekofabrykę, nowoczesne miejsce gospodarowania odpadami, pełniące także Centrum Edukacji Ekologicznej. Centrum otwarte jest dla każdego, kto interesuje się ekologią, recyklingiem, odnawianiem przedmiotów, naprawą sprzętów i stylem życia zero waste, czyli zero marnowania.

 

 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
EKOFABRYKA Wejherowo
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W GDAŃSKU
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
EKOFABRYKA Wejherowo
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Unia Europejska - logotypy