Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
wtorek, 12.11.2019 r. imieniny: Konrada, Renaty, Witolda
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Informacje ogólne

Informacje ogólne o nowym systemie gospodarowaniu odpadami komunalnymi w Wejherowie

Od 1 lipca 2013 roku zaczął funkcjonować nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. W ramach przyjętych rozwiązań mieszkańcy uiszczają opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyliczoną na podstawie stawki opłaty ustalonej w drodze uchwały Rady Miasta Wejherowa. W ramach wniesionej na rzecz Gminy Miasta Wejherowa opłaty, zapewnimy odpowiednio zorganizowaną zbiórkę odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Informacje o Firmie odbierającej odpady komunalne z terenu Gminy Miasta Wejherowa:

Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie Sp. z o. o.
ul. Obrońców Helu 1
84-200 Wejherowo

Miejsce zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

Eko Dolina Sp. z o. o.
Łężyce
Al. Parku Krajobrazowego 99
84-207 Koleczkowo

Nieruchomości niezamieszkałe nie są objęte nowym systemem gospodarowania odpadami - to obiekty i tereny przeznaczone pod działalność gospodarczą, a także obiekty użyteczności publicznej oraz ogródki działkowe.

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych powinni posiadać umowę na odbiór odpadów komunalnych z wybranym przez siebie przedsiębiorstwem wywozowym.

Pamiętaj!

Podobnie jak w przypadku składania deklaracji do urzędu skarbowego, sami musimy pilnować terminów i pobierać odpowiednie druki. Niezłożenie deklaracji lub złożenia deklaracji wątpliwej (np. zaniżonej liczby osób w gospodarstwie domowym, niewłaściwej liczby gospodarstw domowych) spowoduje wydanie decyzji właścicielowi nieruchomości, w trybie ordynacji podatkowej, określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH