Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
środa, 20.11.2019 r. imieniny: Anatola, Edyty, Rafała
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Pojemniki i worki do selektywnej zbiórki odpadów

POJEMNIKI I WORKI DO SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCHDOSTARCZY WYBRANE PRZEDSIĘBIORSTWO WYWOZOWE W RAMACH UISZCZANEJ OPŁATY

 

Worki na odpady segregowane (dla zabudowy jednorodzinnej – budynki do 4 lokali mieszkalnych)

a)  dla makulatury – napis "MAKULATURA", kolor niebieski – worki o pojemności około 120 litrów,

b)  dla tworzyw sztucznych i metali – napis "TWORZYWA SZTUCZNE", kolor żółty – worki o pojemności około 120 litrów,

c)    dla szkła – napis "SZKŁO", kolor  zielony – worki o pojemności około 80 litrów,

d) dla odpadów zielonych – napis "ZIELONE" kolor brązowy - worki o pojemności około 120 litrów,

e)  dla odpadów budowlanych i rozbiórkowych – worki o łącznej pojemności do 160 l/rok/lokal mieszkalny

worki do zbiórki komunalnych odpadów budowlanych i rozbiórkowych przedsiębiorstwo wywozowe przekaże w swoim zakładzie właścicielowi nieruchomości na jego wniosek.

 

Pojemniki na odpady segregowane (dla zabudowy wielorodzinnej – budynki liczące 5 i więcej lokali mieszkalnych)

a)  dla makulatury – napis "MAKULATURA", kolor niebieski – pojemnik o pojemności nie mniejszej niż 240 litrów,

b)  dla tworzyw sztucznych i metali – napis "TWORZYWA SZTUCZNE", kolor żółty – pojemnik o pojemności nie mniejszej niż 240 litrów,

c)  dla szkła – napis "SZKŁO", kolor  zielony – pojemnik o pojemności nie mniejszej niż 240 litrów,

d)  dla odpadów zielonych – napis "ZIELONE", kolor brązowy - pojemnik o pojemności nie mniejszej niż 240 litrów.


OZNAKOWANIE WORKÓW I POJEMNIKÓW

Worki i pojemniki na odpady komunalne zbierane w sposób selektywny, przekazane przez przedsiębiorstwo wywozowe mieszkańcom, będą dodatkowo oznakowane: nazwą, adresem i numerm telefonu przedsiębiorstwa wywozowego oraz  będą zawierać informacje o sposobie korzystania z nich i nazwy odpadów, do których są przeznaczone.


IDENTYFIKATORY NA POJEMNIKACH

Opróżniane pojemniki będą oznakowane przez przedsiębiorstwo wywozowe trwałymi identyfikatorami pozwalającymi na jednoznaczną identyfikację i wielokrotny odczyt. Sposób umieszczenia identyfikatora pojemnika musi pozwalać na automatyczne odczytywanie identyfikatora przez pojazdy dokonujące opróżnienia pojemnika.


KODY KRESKOWE NA WORKACH

Właściciele nieruchomości dodatkowo będą otrzymywać od przedsiębiorstwa wywozowego jednorazowe samoprzylepne kody kreskowe na worki identyfikujące nieruchomość (punkt zbierania odpadów), które właściciel będzie zobowiązany naklejać na worki.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH