Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
wtorek, 12.11.2019 r. imieniny: Konrada, Renaty, Witolda
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Rada Miasta Wejherowa przyjęła nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od mieszkańców. Od 1 lipca 2019 r. będą one wynosiły 16,00 zł miesięcznie od 1 mieszkańca segregującego odpady i 32,00 zł miesięcznie od 1 mieszkańca w przypadku braku segregacji.

Powodem wzrostu opłat są:

  1. Rosnąca ilość odpadów odbieranych od mieszkańców Wejherowa. W 2014 roku  średnia ilość łącznie odebranych odpadów komunalnych wynosiła  w naszym mieście 210 kg/os/rok. W 2018 roku było to już 279,2 kg/os/rok, czyli o 1/3 więcej. Większa ilość odpadów powoduje wzrost kosztów ich odbioru i zagospodarowania.

  2. Rosnące koszty jednostkowe (za 1m3, za 1 tonę) odbioru i zagospodarowania odpadów. Wzrosły koszty pracy, energii elektrycznej, paliw, usług, itd. Przede wszystkim znacząco wzrosła opłata środowiskowa za składowanie odpadów na wysypisku ustalana przez rząd i odprowadzana do budżetu państwa. W 2015 roku opłata środowiskowa dla odpadów zmieszanych wynosiła 120,76 zł za tonę, a w roku 2019 jest to już 170 zł za tonę, zaś w roku 2020 będzie aż 270 zł za tonę, czyli ponad 2-krotny wzrost w stosunku do 2015 r.

  3. Nadal nie wszyscy mieszkańcy Wejherowa płacą za swoje odpady. Liczba mieszkańców objętych system opłat za odpady wynosi 41.403 osoby, podczas gdy w rzeczywistości w Wejherowie mieszka kilka tysięcy osób więcej. Proceder ten udało się ograniczyć o ponad połowę osób nie płacących, ale nadal on występuje.

 

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: https://bip.wejherowo.pl/strony/menu/70.dhtml

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH