Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
25°
środa, 15.07.2020 r. imieniny: Henryka, Igi, Włodzimierza
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót
Czyste miasto Wejherowo

Aktualności

Walka ze smogiem – zadania rządu i lokalnych samorządów

Walka ze smogiem – zadania rządu i lokalnych samorządów

W działaniach na rzecz ograniczenia zanieczyszczenia powietrza kluczową rolę odgrywa państwo polskie, a rząd ma najważniejsze narzędzia w walce ze smogiem. Polski Alarm Smogowy opublikował ciekawy raport na ten temat: www.polskabezsmogu.pl. Wynika z niego, że wiele zostało jeszcze do zrobienia. Bez zdecydowanych działań państwa i rządu efektywna i skuteczna likwidacja smogu nie będzie możliwa.

Więcej
Jaki jest stan powietrza w Wejherowie?

Jaki jest stan powietrza w Wejherowie?

Poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM 10 (podstawowy parametr smogu) dla stężenia średniodobowego wynosi 50 µg/m3. Poziom alarmowy to 300 µg/m3 .Na podstawie badania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska poziom PM 10 w Wejherowie średnio wynosił: październik 2017 - 20,3 µg/m3, listopad 2017 - 22,6 µg/m3, grudzień 2017 -24,4 µg/m3. Prezentujemy również dokładne wykresy.

Więcej
Kolejna inwestycja OPEC w Wejherowie

Kolejna inwestycja OPEC w Wejherowie

Kosztem ponad 5,2 mln zł złotych Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. zmodernizuje 1,9 km sieć ciepłowniczej w Wejherowie, co poprawi jakość dostaw ciepła i obniży koszty. To kolejna inwestycja tej spółki komunalnej w naszym mieście. Przeprowadzona kosztem 22 mln zł modernizacja ciepłowni Nanice spowodowała ponad 12-krotny spadek emisji pyłów w Wejherowie w ciągu ostatnich 5 lat.

Więcej
Odpady niebezpieczne pochodzące z gospodarstw domowych

Odpady niebezpieczne pochodzące z gospodarstw domowych

W ramach zbiórki odpadów niebezpiecznych od mieszkańców odbierane są następujące rodzaje odpadów.

Więcej
Inwestycje w ekologię i budownictwo mieszkaniowe

Inwestycje w ekologię i budownictwo mieszkaniowe

Finansowe zachęty do wymiany starych pieców na nowe instalacje, programy ekologiczne jako walka ze smogiem oraz przygotowanie inwestycji związanych z budownictwem mieszkaniowym – to obok drogowych inwestycji, sukcesywnie realizowane przez prezydenta Wejherowa Krzysztofa Hildebrandta zadania w ostatnich latach.

Więcej
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH